Førerett eller førerrett/førarrett?

I tapsforskriften (førerettforskriften) står det (med ett unntak) om førerett (til motorvogn). Er dette riktig, eller bør en skrive førerrett, jamfør f.eks. førerforskriften? Førerkortforskriften har begge deler.

Svar

Hverken førerrett eller førerett (i denne betydningen) står i Bokmålsordboka. Det opprinnelige ser ut til å være førerrett, som er det beste i prinsippet.

Her er § 26 i vegtrafikkloven med den opphavlige ordlyden:

Førerett kommer på banen

Førerett uten -r kom inn i 2004 gjennom gjennom lov om endringer i lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk. I proposisjonen står dette:

Det foreslås her å gjennomføre skillet mellom førerett og førerkort konsekvent i loven. Førerett er den rettighet man har til å føre motorvogn når gitte krav i lov- og forskriftsverket er oppfylt, mens førerkort som en hovedregel er beviset for at man har denne rettigheten.

Senere er regelverket blitt fylt opp med førerett, og det er derfor det vi finner bl.a. i Kunnskapsforlagets Jusleksikon.

Vi kjenner ikke grunnen til endringene i lovspråket, men på bokmål uttales de to variantene likt og kan lett blandes sammen.

Førerrett klarest

Vi konstaterer at sammensetning med føre- både bryter med dansk (førerret) og kolliderer med nynorsk, der førerett (før fyrerett) =

1 førerett/forrett  matrett servert føre hovudretten
2 førerett/forrett  særrett, privilegium; fortrinnsrett, førsterett, prioritet: ha føreretten til noko

Søker man på nb.no, er det helst dette nynorske ordet for ‘privilegium’ man finner med søkeordet førerett.

Rett til å være fører (av noe) er et hakk mer spesifikt enn rett til å føre, for man kan føre flere ting enn man kan være fører av. Det beste hadde vært om det bare het førerrett som før, i analogi med førerkort og beslektede ord. Førerrett (og nynorsk førarrett) kan ikke være galt i allmennspråket, bare søk på førerrett(ighet)er på nettet. I fagmiljøer kan det kanskje likevel kreves at man holder seg til den nye skrivemåten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter