Førerett eller førerrett/førarrett?

I tapsforskriften (førerettforskriften) står det (med ett unntak) om rerett (til motorvogn). Er dette riktig, eller bør en skrive førerrett, jamfør skrivemåten førerforskriften? Førerkortforskriften har begge varianter.

Svar

Hverken førerrett eller førerett (i denne betydningen) står i Bokmålsordboka. Det opprinnelige er førerrett, som er det beste i prinsippet.

Her er § 26 i vegtrafikkloven med den opphavlige ordlyden:

Førerett kommer på banen

Førerett kom inn i 2004 gjennom lov om endringer i lov 18 juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk. I proposisjonen står dette:

Det foreslås her å gjennomføre skillet mellom førerett og førerkort konsekvent i loven. Førerett er den rettighet man har til å føre motorvogn når gitte krav i lov- og forskriftsverket er oppfylt, mens førerkort som en hovedregel er beviset for at man har denne rettigheten.

Det er ikke forklart hvorfor man sløyfet r-en, som før ble brukt ganske konsekvent både i lov, forskrift og ellers. Senere er regelverket blitt fylt opp med førerett, og det er derfor det vi finner bl.a. i Kunnskapsforlagets Jusleksikon.

Vi kjenner ikke grunnen til endringene i lovspråket, men på bokmål uttales de to variantene likt og kan lett blandes sammen, slik som i Veidirektoratets merknader og utkast til førerkortforskriften 2001.

Førerrett entydig

Vi konstaterer at sammensetning med føre- både bryter med dansk (der det heter førerret) og kolliderer med nynorsk, der førerett/forrett (før fyrerett) betyr enten

1 matrett servert føre hovudretten
2 særrett, privilegium; fortrinnsrett, førsterett, prioritet: ha føreretten til noko

Søker man på nb.no, er det helst dette nynorske ordet for ‘privilegium’ man finner med søkeordet førerett.

Det å føre en vogn er å være fører av den. Det beste hadde vært om det bare het førerrett som før, i analogi med førerkort og beslektede ord. Forhåpentlig kommer r-en tilbake i en revisjon av regelverket.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:22.05.2024