Medlemskap eller medlemsskap?

Skal ein skrive medlemskap eller medlemsskap? Det heiter jo medlemsland, så då må det vel bli medlemsskap?

Svar

Medlemskap skal skrivast slik, altså utan nokon ekstra s (binde-s).

Medlemsland er ei samansetning av to sjølvstendige ord. Samansetningar får ofte binde-s, og alltid når medlem er førsteledd.

Medlemskap er noko anna, det er ei såkalla avleiing. Ho er laga ved hjelp av suffikset -skap, som ikkje er eit sjølvstendig ord. Slike avleiingar får ikkje binde-s på line med samansetningar. 

Somme lurer på kvifor det «likevel» heiter fellesskap med to s-ar. Svaret er at vi ikkje har nokon binde-s her heller, men dei to ledda felles- og -skap. Rett nok kjem felles historisk sett av felle (eldre félagi) + s, men i dag reknar ein felles som eit sjølvstendig ord.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter