Variable eller variabler?

Heter det flere variabler eller flere variable?

Publisert:21.08.2017 | Oppdatert:30.06.2022