Bokstaven w i norsk

Blir bokstaven w brukt i nokon norske namn og andre ord som ikkje er tekne inn frå andre språk?

Haakon eller Håkon?

Bør vi skrive Haakon 7. eller Håkon 7.? Da jeg gikk på skolen, stod det Håkon 7. i lærebøkene, men nå finner jeg skrivemåten Haakon 7. på Språkrådets nettsider.

Kvifor har vi æ, ø og å i alfabetet?

Kvifor har vi bokstavane æ, ø og å i det norske alfabetet?

Ord med både æ, ø og å

Eg lurer på om vi har ord med både æ, ø og å i seg.

Æ, ø og å i internasjonal sammenheng

Finnes det en «korrekt» erstatning for de særegne norske bokstavene æ, ø og å i internasjonal sammenheng? Jeg tenker da spesielt på navn i e-postadresser.

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:03.10.2022