Dialektord inn i skriftspråket?

Vi skriv oppgåve om språknormering og lurer på kva for kriterium som må vere oppfylte for at eit dialektord skal bli teke inn i skriftspråket.

Kan det med tiden bli bare ett språk i Skandinavia?

Jeg lurer på om kanskje norsk, svensk og dansk i framtiden kan bli ett språk. Eller om iallfall svensk og norsk kan bli det? Tross sine ulikheter er de jo likere enn dialekter innenfor andre språk rundt om i verden.

Nynorsk som talemål

Hvor mange snakker nynorsk?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:07.06.2023