Hopp til hovedinnhold

Varsel om stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 12

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2022

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljødirektoratet. Den er laget til deg som jobber i kommunen. 

 

Ny versjon på bokmål:

Varsel om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

Ny versjon på nynorsk:

Varsel om stans av avløpsutsleppet frå bustaden [din/dykkar]