Hopp til hovedinnhold

Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet

Ny versjon på bokmål:

Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Ny versjon på nynorsk:

Varsel om synfaring i forsøplingssak, forureiningslova § 50