Hopp til hovedinnhold

Varsel om at vedtak om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: januar 2017

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brukere som tidligere har fått innvilget kommunal utleiebolig

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Eventuelt pårørende eller verge

Tjenesteområde: Bolig og sosiale tjenester