Hopp til hovedinnhold

Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

Ny versjon på ny norsk:

Løyve til [utslepp/påslepp] av oljehaldig avløpsvatn