Hopp til hovedinnhold

Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg som jobber i kommunen. Nettstedet tilbyr konkret og oppgaverettet veiledning i miljølovverket, og gir oversikt over kommunens miljøansvar. 

De statlige etatene Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Statens Strålevern samarbeider om å utvikle nettstedet. 

Ny versjon på bokmål:

[Du/dere] må undersøke om grunnen er forurenset

Ny versjon på nynorsk: 

[Du/de] må undersøkje om grunnen er forureina