Hopp til hovedinnhold

Aksenttegn

I norsk er det ikke obligatorisk å bruke aksenttegn. Unntaket er visse egennavn.

Vi har tre aksenttegn:

akutt aksent (accent aigu, høyreaksent) ´

  • André, kafé

grav aksent (accent grave, venstreaksent) `

  • Genève,  à la, vis-à-vis, òg

cirkumfleks aksent ^

  • Côte d’Azur, entrecôte

Selv om aksenttegn ikke er obligatorisk, kan det i visse tilfeller tydeliggjøre meningen. Et praktisk eksempel er forskjellen mellom den ubestemte artikkelen en og tallordet 1:

  • De innsendte dokumentene skal returneres i én forsendelse.

Mer informasjon om aksenttegn