Unngå kansellistil

Med kansellistil mener vi formelt, høytidelig og oppstyltet språk, ikke bare bestemte ord og vendinger. Kansellistil er nokså vanlig i offentlige dokumenter, utredninger, brev og rapporter.

Hva er kansellistil?

Noen kjennetegn på kansellistil er

 • lange og kompliserte setninger med mange innskudd
 • upersonlige uttrykksmåter (man og en, passiv)
 • substantivtunge setninger
 • partisippformer (foreliggende, beliggende, hjemmehørende, gjeldende)
 • innskutte komplekse ledd
 • enkel bestemmelse (denne bok, dette dokument)
 • stive og foreldede ord og uttrykk

Hvorfor bør du unngå kansellistilen?

I vanlige prosatekster bør du unngå kansellistil fordi den

 • er tung og upersonlig
 • skaper avstand
 • kan virke nedlatende
 • kan gjøre budskapet vanskelig å forstå

Vi må selvsagt skille mellom tekster som er skrevet for internt bruk, og tekster som er ment for et større publikum. Tenk over hvem som skal lese det du skriver. Du viser respekt for mottakeren dersom du unngår ord og uttrykk som han eller hun kanskje ikke er fortrolig med. Språket må ikke stå i veien for innholdet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter