Skriveråd for skribentar i det offentlege

Språket i tekstar frå staten skal vere korrekt og klart, og statsansatte skal følgje gjeldande reglar for rettskriving og målbruk. Her finn du nokre hjelpemiddel i skrivearbeidet.

1 Skriv klart, tenk på mottakaren

Her finn du skriveråd: 

2 Skriv korrekt, sjekk teksten

Dei fleste offisielle skriveråd og -reglar finn du på www.språkrådet.no:

3 Kom i målform, følg reglane i mållova

Råd og tips om kva du bør tenkja på når det gjeld nynorsk setningsbygnad og ordtilfang:

Lov om målbruk i offentleg teneste (målloven) regulerer bruken av nynorsk og bokmål i statstenesta

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter