Politidirektoratet: brev

I 2014 fikk Politidirektoratet støtte fra Difi for å arbeide med å forbedre språket i utvalgte brev fra namsmannen og forliksrådet. Her ser du eksempler på før- og etterversjoner av de tekstene de har jobbet med.

Teksten er basert på en artikkel av Politidirektoratet.

En bredt sammensatt faggruppe fikk ansvaret for å jobbe med tekstrevisjonen. Målet med språkarbeidet var å ivareta partenes rettsikkerhet på en best mulig måte. Vi har ansvar for en kommunikasjonsform som gir partene god forståelse for hva som er deres plikter og rettigheter, og at de får forståelse for prosessen og sin egen rolle i den. Kommunikasjonsform og innhold skal være tilpasset brukernes behov.

Utvalget av brev som faggruppen jobbet med, tok utgangspunkt i volum. Vi valgte derfor å jobbe med brev knyttet til forliksrådsprosessen og utleggsprosessen, siden dette er et av områdene som har flest saker og treffer flest mennesker. (I 2016 mottok vi 79 298 forliksklager og 355 892 begjæringer om utlegg.) Da vi skulle sette brevene i produksjon, valgte vi brev som gjelder én og samme prosess, slik at publikum kunne bli møtt med samme kommunikasjonsform gjennom hele prosessen. Det er derfor foreløpig bare de reviderte brevene knyttet til forliksrådsprosessen som er satt i produksjon og tatt i bruk. Brevene som er knyttet til utleggsprosessen, er revidert, men er ikke satt i produksjon fordi finansiering mangler. Vi håper å sette disse brevene i produksjon i løpet av 2018.

Vår erfaring er at det er krevende å formidle lovens krav til innhold med et klart språk. Det var mange og gode diskusjoner til hva slags språkprofil vi mente ville være mest brukervennlig, uten at dette gikk på bekostning av en korrekt formidling av partenes rettigheter og plikter. Vi hadde stor nytte av Statens innkrevingssentral og det klarspråksarbeidet de allerede hadde gjort på ulike plattformer (både brev og nettbaserte løsninger). I forbindelse med lansering av ny versjon av politi.no ble for øvrig informasjon om forliksrådsprosessen og utleggsprosessen språkvasket for at den skulle bli lettere tilgjengelig for publikum. I prosessen lærte vi at man i større grad bør involvere publikum for å kvalitetssikre det endelige produktet. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter