Helse nord

Språkprofilen «Godt språk – Slik skriver vi i Helse Nord» gir hjelp til å sette leseren i sentrum og skrive klart, korrekt og brukerrettet.

Språkprofilen er tilgjengelig for alle ansatte på helseforetakets intranettsider.

Her kan du laste ned en pdf-versjon av språkprofilen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter