Utlendingsdirektoratet

No image

«Klarspråk? Klart vi kan!» er slagordet for Utlendingsdirektoratets (UDI) store språksatsing som startet opp 8. januar 2009. Dette er et stort språkforbedringsprosjekt med mange ulike tiltak.

Formål

Gjennom prosjektet ønsker UDI å få alle ansatte til å tenke på hvem de skriver for og bruke et språk som mottakerne forstår. UDI har tatt mål av seg til å bli den offentlige instansen i Norge som har den beste, mest brukerrettede informasjonen. Ved å bruke et enkelt, tydelig og korrekt språk håper UDI at deres brukere skal bli de best opplyste og mest fornøyde brukerne av offentlige tjenester i Norge.

Tiltak

Et av hovedtiltakene i prosjektet er å utvikle en såkalt språkprofil. Språkprofilen inneholder konkrete råd og retningslinjer for hvordan de ansatte skal skrive for å kommunisere godt med brukerne. Den bygger på klarspråksprinsippene og skal bidra til at språket blir godt, klart og korrekt. Profilen ble utviklet i samarbeid med språkfirmaet Arkitekst og var klar i august 2009. Du kan laste ned språkprofilen her.

UDIs språkgruppe
Når UDI innfører en språkprofil, må mange dokumentmaler endres. Gode maler vil hjelpe hver enkelt medarbeider med å formulere seg forståelig, men det er viktig at også medarbeiderne selv er bevisste på egen språkbruk.

Klarspråksprosjektet skal altså fungere slik at hver av medarbeiderne i UDI må gjøre en jobb selv. Prosjektgruppen har derfor planlagt en lang rekke tiltak for å opplyse, engasjere og bevisstgjøre medarbeiderne. Det første som ble gjort, var å lage en klarspråksbrosjyre som alle ansatte i UDI har fått, og å etablere en språktjeneste som svarer på språkspørsmål fra de ansatte. På intranettet er det etablert en egen språkside der all klarspråksinformasjon samles. Her finner de ansatte blant annet nyheter om språkarbeidet, tilgang til språkverktøy og en egen spalte med ukentlige språktips. I tillegg er det laget en egen klarspråkssjokolade, flere filmsnutter, konkurranser og quiz, og prosjektgruppen har trukket frem «skrekkeksempler» på standardfraser og forslag til forbedring av av dem. UDI har dessuten skapt en egen klarspråksmaskot – illustrasjonsstreken Klabert. Han svarer på språkspørsmål fra ansatte, og han har sin en egen ukentlige språkspalte på intranettet. Spalten heter «Språktips fra Klabert».

I løpet av året satser UDI mye på opplæring og en myk start på språkforbedringsarbeidet. Det blir kursing av ledere og personer som skriver mye, og alle nye medarbeidere vil få en innføring i klarspråksprinsippene. Arbeidet med å forbedre språket på nettsidene, i presentasjoner og i interne dokumenter går parallelt. Som hjelp i denne prosessen skal det lages en egen synonymordliste. UDI ønsker også å tilby e-læringskurs til alle ansatte.Klabert danser: "Klarspråk - klart vi kan!"

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter