Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har jobbet med klarspråk siden 2009. I 2010 fikk vi en egen språkprofil, som vi reviderte i 2013.

Artikkelen er skrevet av Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. For at barn og unge skal få oppfylt sine rettigheter, må vi kommunisere ordninger og regelverk på en klar måte. Målet med «Klart språk i Utdanningsdirektoratet» er at alle ansatte skal være mer bevisste på sin språkbruk.

Med klart språk skal Utdanningsdirektoratet

 • gjøre det enklere for ansatte i barnehager og på skoler å gjennomføre sentrale oppgaver som eksamen og brukerundersøkelser
 • gjøre det enklere for barnehagelærere, lærere, elever og foreldre å sette seg inn i sentrale rettigheter
 • få færre henvendelser om oppklaring av uklarheter 

Dette har vi gjort

Her er noen stikkord fra årene våre med språkarbeid i Utdanningsdirektoratet.

2009: Startskuddet går

Vi opprettet et språkteam, som opprettet en språkside med tips og råd på intranettet Fibel.

Språkrådet gjennomgikk noen sentrale brev, og ga konkrete tips om hvordan vi kan skrive klarere.

30 sentrale medarbeidere ble kurset i å skrive klart språk.

2010:  Vår første språkprofil

Språkteamet utviklet en språkprofil i samarbeid med Arkitekst.

2011: Alle er på kurs

 • Alle ansatte i Utdanningsdirektoratet var på kurs i språkprofilen, ledet av Arkitekst.
 • Språkteamet laget retningslinjer for sentrale sjangre, med eksempel på hvordan tekstene kan se ut.
 • Vi sluttet å skrive brev til utdanningssektoren, og la om tekstene til nettekster.

2012: Hva har fungert?

Arkitekst brukertestet noen tekster på lærere og skoleledere, og undersøkte hva de ansatte syns om språkprofilen vår. Anbefalingene og tilbakemeldingene vi fikk:

 • Hensikten med språkprofilen må bli klarere.
 • Språkarbeidet må holdes kontinuerlig ved like.
 • De ansatte må få mer praktisk skrivetrening i tråd med språkprofilen.
 • Utdanningsdirektoratet bør legge en plan for nynorskopplæringen.
 • Kommunikasjonsstaben bidrar sterkt i språkarbeidet.

2013: Fra prosjekt til drift

 • Vi la ned språkteamet vårt, og la ansvaret for oppfølging av språkarbeidet på avdelingsdirektører og kommunikasjonsstaben.
 • Vi reviderte språkprofilen vår, kortet den ned og oppdaterte eksemplene.
 • Språkkurset er en del av Utdanningsdirektoratet faste kurspakke, opptil to ganger i året.
 • Vi reviderte tekster på nettsidene våre om sentrale oppgaver for målgruppene våre, som nasjonale prøver, eksamen og spesialundervisning. 

Dette skal vi gjøre

De viktigste områdene vi jobber med framover, er innholdet på nettsidene våre udir.no og formidling av informasjon om regelverket.

Sist oppdatert 17.11.2014.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter