Statens pensjonskasse: nettekster

Nettekster om pensjon og pensjonsinformasjon på tegnspråk

Etter en artikkel skrevet av Statens pensjonskasse

Pensjonsregelverket oppleves ofte som komplisert. I en undersøkelse gjennomført av Norsk Pensjon i mai 2008 oppgir én av to nordmenn at de ikke vet hva de vil få i fremtidig pensjon.

Statens pensjonskasse (SPK) ønsket derfor å gjøre informasjon om pensjon mer tilgjengelig for våre medlemmer på www.spk.no. Med midlene fra Difi fikk vi anledning til å bruke en språkkonsulent i tillegg til våre interne ressurser til å vurdere pensjonsinnholdet på nettsidene våre.

Økt informasjonsbehov fremover
I 2011 iverksettes pensjonsreformen med nytt regelverk for pensjon fra folketrygden. Også regelverket for offentlig tjenestepensjon skal endres. Behovet for informasjon om hva det nye regelverket betyr for den enkelte, vil øke i årene fremover. Reformen betyr at våre brukere i årene som kommer, må forholde seg til både eksisterende regelverk, overgangsordninger og nytt regelverk. I fremtiden får den enkeltes valg store konsekvenser for pensjonen. Derfor er det enda viktigere enn tidligere å kunne tilby lett tilgjengelig informasjon.

Pensjon – med klart språk
Å skrive enkelt og forståelig, men samtidig dekkende ut fra et juridisk og faglig ståsted, er en utfordring for alle offentlige virksomheter med stor publikumskontakt. I Statens pensjonskasse lever vi daglig med denne utfordringen. Selv om målet er å uttrykke seg klart, må vi ofte skrive med forbehold og bruke omtrentlige uttrykksmåter. Pensjon er lønnen din når du blir pensjonist. Fordi vi vet at mange opplever regelverket som komplisert, jobbet vi mye med å utforme artiklene slik at innholdet skal være mulig å forstå også for deg som ikke er pensjonsekspert.

Grunnleggende informasjon først
Våre nettsider har tradisjonelt gitt informasjon om «vår» pensjon – det vil si hva SPK kan tilby. Det er imidlertid svært mange som ikke vet det helt grunnleggende om pensjon. Da er det vanskelig å forstå hvor i puslespillet Statens pensjonskasse kommer inn. Derfor var det viktig for oss å starte «på bunn», å utvikle grunnleggende informasjon om pensjon: «Hva er pensjon?».

En språkkonsulent og en intern ressurs har systematisk gjennomgått våre viktigste sider på www.spk.no. Sidene er omskrevet med tanke på et mer brukervennlig språk. Temaer som ofte oppleves som kompliserte, slik som det å ha arbeidsinntekt kombinert med pensjon og samordning av pensjons- og trygdeytelser, er det lagt spesiell vekt på. Noen av virkemidlene vi har valgt å bruke, er at tidligere lange artikler er blitt omskrevet til kortere artikler med relevante lenker.

Tilgjengelig for alle
Pensjonsreformen får konsekvenser for nesten alle nordmenn. Derfor har vi laget flere artikler om pensjonsreformen der vi har lagt vekt på å tilpasse reformens konsekvenser til våre medlemmers situasjon. I tillegg har vi oversatt disse artiklene til tegnspråk. Hvorfor, lurer du kanskje? Knut Bjarne Kjøde i Rycon AS har oversatt og tolket teksten om pensjonsreformen til tegnspråk.

– Mange døve opplever at viktige regelendringer går dem hus forbi, forteller Kjøde. – Kan ikke de døve lese? spør mange. Jo, mange kan det. Men de som er født døve, har tegnspråk som morsmål og norsk som andrespråk. Tegnspråk er et eget visuelt språk, ikke et skriftspråk. Fordi tegnspråk er bygget opp helt annerledes enn det norske skriftspråket, kan døve slite med å lære seg norsk som andrespråk, forklarer han. 

(2010)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter