Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har skrevet om malene for tilsynsarbeidet med skoler, kommuner og fylkeskommuner. Les mer og last ned malene her.

Barnehage- og utdanningsavdelingen startet sitt klarspråksarbeid etter at Språkrådet hadde holdt klarspråkkurs for hele embetet i mars 2011. Gjennom flere halvdagsseminarer har avdelingen jobbet med maler på flere fagområder. Underdirektør Brit Jakobsson har ledet arbeidet, og embetsledelsen har gitt verdifull støtte.

Språkrådet oppfordret avdelingen til å dele noen av de nye malene sine med de andre embetene. Det er ofte vanskelig sette strek for et språkforbedringsarbeid og bestemme seg for at dokumenter er gode nok til å deles, men avdelingen har tatt skrittet og delt noen ferdige dokumenter slik at andre fylkesmannsembeter kan la seg inspirere og kanskje spare litt tid.

– Vi har omformulert overskrifter, revurdert vi-formen og luket ut passivformer, overflødige ord og tunge formuleringer, sier seniorrådgiver Jan Petter Nielsen, som har ledet arbeidet. – Vi har jo alle våre kjepphester som vi har måttet gi slipp på, og enkelte språkkameler er selvfølgelig satt til livs. Og så kan man jo file og file og egentlig aldri bli helt fornøyd, men nå har vi satt strek. Dette er både morsomt og krevende, og det viktigste er jo at mottakerne forstår innholdet, sier Nielsen.

Til høyre finner du de ferdige dokumentene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter