Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: lovtekster

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laga heftet Klarspråk og lovspråk – det skal vere rett å gjøre rett. Heftet er mynta på er dei som skriv lovtekstar og forskriftstekstar i departementet.

Det inneheld konkrete skriveråd og eksempel med framlegg til omformuleringar. Departementet understrekar at heftet ikkje er meint som nokon fasit, men som ein inspirasjon i skrivearbeidet. Du kan laste ned heftet her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter