Klarspråksprosjekt steg for steg

Det finst ingen fasit for korleis ein arbeider med språkforbetring på ein arbeidsplass. Somme gonger høver det å satse stort og breitt, andre gonger å starte i det små. Dersom du ynskjer å starte eit klarspråksprosjekt, kan du ha stort utbyte av å la deg inspirere av, men hugs å skreddarsy prosjektet til organisasjonen din.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter