Norsk pasientskadeerstatning

No image

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har tatt et oppgjør med stammespråket, kurset alle ansatte og ryddet i tekstene sine.

Artikkelen er skrevet av NPE.

Språkvask og klarspråkkurs

Noen av de viktigste tiltakene har vært å språkvaske de mest sentrale brevmalene og veilederne i saksbehandlingen. Vi har også koordinert begrep og formuleringer i brevene med informasjonen som ligger på nettsidene npe.no. Erstatningssøkerne skal oppleve at det er samsvar mellom den informasjonen de finner på nettsidene våre, og det de får tilsendt i brev.

I 2014 var alle ansatte på klarspråkkurs, der vi også jobbet med egne tekster og brev.

Kort om våre erfaringer

Tverrfaglig samarbeid. For å lykkes er det helt nødvendig å involvere de ansvarlige fagavdelingene.  Gruppene som har jobbet med mal- og språkarbeid, har hatt deltakere fra juridisk avdeling, saksbehandlingsenhetene, fagledelse og kommunikasjon.

Juridiske tekster. Vi har brukt mest tid på å løse opp komprimerte setninger med tungt juridisk innhold.  Som regel endte vi opp med å skrive teksten helt på nytt, og måtte bruke mer plass for å forklare innholdet.

Språkvask. Vi har fjernet mange byråkratiske, unødvendige fyllord og byttet ut stive ord og formuleringer med mer moderne begrep. På den måten er tekstene blitt kortere og lettere.

Interne kjøreregler

Før vi startet arbeidet med tekstene i gruppene, ble vi enige om noen kjøreregler.

  • Vi gir avkall på vårt interne stammespråk til fordel for mer moderne og lett forståelige ord og uttrykk. Forutsetningen er at innholdet fortsatt er korrekt og presist nok.
  • Vi bruker virkemidler som flere mellomtitler, punktlister og utheving av viktige opplysninger.
  • Vi fjerner all informasjon som ikke er nødvendig i de aktuelle fasene av erstatningssaken.
  • Vi bruker konkrete eksempler som de fleste kan kjenne seg igjen i, istedenfor teoretiske utlegninger og henvisning til lovverk.

Språkveileder «Slik skriver vi i NPE»

Vi har sett et klart behov for å ha en skriftlig språkveileder, tilpasset våre tekster. Den er nå ferdig og blir tatt i bruk av alle ansatte.  Veilederen inneholder blant annet råd og tips, skriveregler, konkrete eksempler på tekster og en intern ordliste med ord og uttrykk.

Veilederen vil også være en del av opplæringsprogrammet for nyansatte, og den vil bli et viktig verktøy for å bidra til at ansatte i NPE skriver et klart og godt språk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter