Tåkeprat

Her finner du eksempler på uklare formuleringer fra det offentlige. Som du vil se, er det ingen grunn til å pensjonere tåkeluren med det første.

Eksemplene er det publikum som har sendt oss, og de kommer fra alle deler av forvaltningen.

Aftenposten har brukertestet noen av eksemplene. Se resultatet her.

Tåkeprat: Arbeidsoverskudd

(19.2.2014) Denne tåkedotten dukket opp i en rapport fra en fylkesmann som har gjennomført tilsyn med folkehelsearbeidet i en kommune.

Gjennomtrekk

(27.11.2012) Dagens tåkedott kommer fra et statsorgan som sørger for at en bestemt yrkesgruppe får pensjon. Slik forklarer statsorganet hva som skjer hvis en pensjonist har fått utbetalt for mye.

Stillingstagen

(7.6.2012) Dagens tåkedott er hentet fra et høringssvar fra Barneombudet. Han som har sendt den til oss, stiller seg undrende til uttalelsen.

Gjennomgående perspektiv

(22.12.2011) Dagens tåkedott kommer fra en offentlig utredning. I sammendraget finner vi denne formuleringen.

Tvilsame tilnærmingar

(14.7.2011) Tåkedotten denne gongen kjem frå teksten til ei innleveringsoppgåve som ein innsendar fekk i kurset Kommunikativ planlegging og stedsutvikling ved eit universitet.

Profesjonsdiskurs

(24.2.2011) Denne gangen kommer tåkedotten fra en fagplan. Hva er viktigst i dette studiet, mon tro? Les og lær – eller les om igjen. 

Lokaliseringsframhald

(3.12.2010) Vi held fram med gode lokaliseringsdøme frå direktoratsverda. I dette dømet er det mange som skal ut. Stikkorda er løysing, utfordring og lokalisering. Skal tru om det er mogleg å lokalisere ei god løysing utan utfordringar?

Goddag mann kostnadsskaft

(14.9.2010) Ei ny jordskiftelov er i gjerde. Denne tåkedotten er send inn av ein ovandotten lesar som lurer på om han eller lova er på jordet.

Langreist endringsadgang

(28.7.10) Dagens tåkedott siger ut av et brev fra et direktorat og er litt av en pusteøvelse.

Advarsel i en blomstringstid

(25.6.10) Denne sommeraktuelle tåkedotten kommer fra en skribent som har god innsikt i hva som er lovlig eller ulovlig. Spørsmålet er bare om skribenten er villig til å formidle litt av denne innsikten til andre.

Kritikalitet i forhold til tjenesteproduksjon

(28.5.2010) Denne gangen kommer tåkedotten fra et direktorat. Hold dere fast i de få verbene som er der.

Tåke i skinnegangen?

(11.2.10) Denne ukas tåkedott kommer fra NSB. Hold dere fast i svingene, for her går det unna. I et rundskriv om automatisk fornyelse av reisekort opplyser NSB blant annet om dette: «Kunder med automatisk fornyelse av sin periodebillett, vil ved første validering innenfor de syv siste dagene av billettens gyldighet, få lastet opp en ny og ubrukt periodebillett ...

Målrettede tjenester

(26.11.2009) Denne gang kommer tåkedotten fra kommunal sektor. Saken gjelder målrettede tjenester.

Tilsiktede synergieffekter

(26.10.2009) Denne tåkedotten kommer fra et stort universitet. Her er et lite utdrag av en rapport.

Føre var seinare

(30.9.2009) I dag kjem tåkedotten frå ein lovtekst om barn og farskap. 

Treffsikker innsats

(31.7.2009) Denne tåkedotten har seget inn fra et departement.  

Risikabelt fallhøydeforhold

(17.7.2009) Her er enda en tåkedott fra kulturlivet i hovedstaden, og det er neppe et byggverk det er snakk om.

Skapende eksistens

(10.6.2009) Denne tåkedotten kommer fra hovedstadens kulturliv.

Balansekunst

(27.3.2009) En statsansatt leser har sendt oss denne tåkedotten. Han fant den i et dokument på sin egen arbeidsplass.

Mørketall

(5.3.2009) Dagens tåkedott kommer fra politiet, som famler i mørke.

Omadressering

(24.2.2015) Dagens tåkedott er et utdrag av en rapport fra konsulentfirma som har vurdert (og slaktet?) et stort IKT-prosjekt i offentlig sektor. Fest sikkerhetsbeltene!

Relativiserte og flerdimensjonale skjønnstemaers kompleksitet

(26.3.2018) Dagens tåkedott er et utdrag av et seks siders brev (svar på klage over avslag på en søknad) fra et statsorgan som har med blant annet utdanning å gjøre. Fest setebeltene, slå opp stolryggene, hold tunga rett i munnen. Vi går inn for landing til tross for eksepsjonelt dårlig sikt.

Levendegjort virksomhetsstyring i fylkeskommunekonsernet

(26.4.2019) Dagens tåkedott er en sterk søknad om topplassering på lista over ubegripelige stillingsannonser.

Tåkeprat: Kanalisering

(19.7.2013) Dagens tåkedott kommer fra en stortingsproposisjon og dreier seg om kanalisering. Det er neppe sluser det er snakk om.

Måltidssituasjonar

(2.11.2012) Denne gongen kjem tåkedotten frå ein læreplan. Hald fingrane frå fatet medan du les.

Konstruktive prosesser

(20.4.2012) Dagens tåkedott kommer fra rapporten Basisanalyse ekstern skolevurdering. Rapporten er skrevet av en fylkeskommune, som her evaluerer undervisningen i en videregående skole. Fyllekalken (eller kanskje fylkeskalken?) formelig presser seg fram når fylkeskommunen her skal ta skolen i skole.

Svinaktig lang tittel

(3.11.2011) Denne gangen har vi fått tilsendt en forskriftstittel.

Indirekte tiltale?

(15.4.2011) Denne tåkedotten kommer fra rettssalen via dagspressen. Hovedspørsmålet må være hvor det er blitt av tiltalte. Uansett hvor han er, vil omtalen neppe komme ham til gode.

Anvendelse uten svar

(22.12.2010) Årets siste tåkedott kommer fra et departement. Vi tør ikke prøve oss på å pakke ut denne julegaven. Den får stå og skinne for seg selv og oss som er til stede.

Foretagelse av lokalisering

(3.11.2010) Dagens tåkedott kommer fra et stort og viktig direktorat som passer på mange ting. Direktoratet har både voksesmerter, lokaliseringsproblemer og substantivsyke. Det er bare «i forhold til» som mangler.

Hvoretter vinning kan inndras

(25.8.10) Denne gangen kommer tåkedotten fra påtalemyndigheten, som muligens prøver å gi svar på spørsmålet om hva inndragning er for noe.

Overbandasjert pasientforløp

(5.7.10) Denne gangen kommer tåkedotten fra helsesektoren. 

Tilgjengelige kapasiteter

(16.6.10) Dagens tåkedott kommer fra en av våre statsråder, og den er tett. Ta på hodelykt. Her kommer den.

Bortfall av bruk

(26.3.10) Denne gangen er tåkedotten produsert av Forsvaret, som skriver noe om noens bruk av et inventarbygg. Denne noen er ikke navngitt, og det noen skal gjøre, er godt innpakket:

Arealutfordringer

(16.12.2009) Her er nok en tåkedott fra en stillingsannonse. Det later til at denne teksttypen er særlig problematisk. Annonsen er publisert av en fylkeskommune som er i gang med en forvaltningsreform.

Anvendelig i dette tilfellet

(13.11.2009) En av redaksjonens kontaktpersoner har fått et brev fra skatteetaten. Han har sendt brevet videre til oss, og han skriver: «Hjeeeeelp – for en gangs skyld skjønner jeg (nesten) ingen ting!»

Involvert åstedsavtrykk

(7.10.2009) Her er nok en tåkedott fra ordensmakten.

Uklar oppklaringsprosent

(3.9.2009) Denne tåkedotten er produsert av politiet. Nøkkelordet er oppklaring.

Automatisk oppfølging

(28.7.2009) En ansatt i en fylkeskommune har sendt oss denne tåkedotten. 

Konfliktaksene

(13.7.2009) Konflikter er alltid et aktuelt tema. Ikke minst ledere må stadig ta stilling til dem. Vi bringer i dag et sitat fra en besvarelse av en gruppeoppgave på et ledelseskurs i staten.

Pensjonssvar til besvær

(28.4.2009) En innsender har reagert på et svar han har fått fra sin pensjonskasse (vi har fjernet navnet). Han spurte nemlig pensjonskassen hvordan etteroppgjøret fra 2008 blir beregnet, og fikk dette svaret. 

Granskning med konsekvensaspekt

(6.3.2009) Dagens tåkedott kommer fra et tilsyn som sliter med gangsynet.

På grunnlag av hensyn

(11.2.2009) Vi bringer i dag et lite utdrag av et brev fra et statlig tilsyn.

Opprykk

(7.7.2015) Det er tid for lønnsopprykk. Derfor bringer vi i dag en tilnærmet rykende fersk melding fra et direktorat som styrer med penger og lønn. Nylig fikk vi nemlig vite hvorfor det ikke finnes noen kontrollrapport på månedens ansiennitetsopprykk.  

Mobilitet og rekkevidde i folkesetnaden

(17.12.2018) Dagens tåkedott kjem frå eit fylkeskommunalt plandokument. Kommunikasjon og mobilitet er nøkkelord.