Tekst Overskrift Endret
Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49

Overskrift: Pålegg om å gi opplysninger

 

30.08.16
Pålegg om å gjøre undersøkelser i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 41

Overskrift: Pålegg om undersøkelser

 

30.08.16
Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2

Overskrift: Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn

 

30.08.16
Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Overskrift: Krav til påslipp av avløpsvann

30.08.16
Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Overskrift: Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

 

30.08.16
Stans av avløpsutslipp fra bolig, forurensningsforskriften kapittel 13

Overskrift: Vedtak om stans av avløpsutslippet fra [din/deres] bolig

 

30.08.16
Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12

Overskrift: Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann

 

30.08.16
Vedtak om tvangsmulkt i forsøplingssak, forurensningsloven § 73

Overskrift: Vedtak om tvangsmulkt

30.08.16
Innvilging av hjemmesykepleie

Overskrift: Du får bistand/veiledning/tilrettelegging hjemme

01.08.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.