Tekst Overskrift Endret
Forhåndsvarsel om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19b og forvaltningsloven § 16

Overskrift:  Ber om samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp

 

06.09.16
Informasjon og søknadsskjema om fritak for solidaransvar

Overskrift: Følgebrev – søknad om fritak fra delt ansvar (solidaransvar)

 

07.09.16
Skjema til innhenting av adresse-, telefon- og kontoopplysninger for utbetaling av til gode skatt

Overskrift: Kontoopplysninger for person

05.09.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.