Tekst Overskrift Endret
Tøyvettregler

Overskrift: Tøyvettreglene

02.04.19
Velkomstbrev Rørosbarnehagene

Overskrift: Kjære [navn på barnet] Velkommen til barnehagen!

02.04.19
Påminnelse om frist for å søke videregående opplæring

Overskrift: Husk å søke videregående opplæring for skoleåret 0000–0000

06.11.18
Purring fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Vi ønsker fortsatt å komme i kontakt med deg

06.11.18
Informasjonsskriv fra oppfølgingstjenesten

Overskrift: Stemmer det at du ikke er elev eller lærling i videregående opplæring?

06.11.18
Avslag på søknad om fortrinnsbehandling, videregående skole

Overskrift: Avslag på søknad om fortrinnsbehandling

21.09.17
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling SFO

Overskrift: Etterspørsel av dokumentasjon SFO

08.01.19
Etterspørsel om dokumentasjon ved redusert foreldrebetaling barnehage

Overskrift: Vi har mottatt søknaden din om reduksjon i foreldrebetalingen

08.01.19
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage (Opplæringsloven § 5-7)

Overskrift: [NN] skal få spesialpedagogisk hjelp i barnehageåret [årstall]

08.06.16
Vedtak om spesialundervisning i skolen

Overskrift: [NN] skal få spesialundervisning, jf. Opplæringsloven §5-1, i skoleåret 2016/17

08.06.16
Vedtak om særskilt språkopplæring

Overskrift: [NN] skal få særskilt språkopplæring i skoleåret 2015/16

07.06.16
Tildeling av plass ved SFO

Overskrift: [Navn] har fått SFO-plass

08.06.16
Tilbud om barnehageplass

Overskrift: Dere har fått barnehageplass

07.06.16
Autosvar på e-post om tildeling av barnehageplass

Overskrift: Autosvar om tildeling av barnehageplass

07.06.16
Vedtak om bortvisning av elev fra skolen, jf. opplæringsloven § 2-10 og kommunens forskrift om ordensreglement

Overskrift: Vedtak om bortvisning fra skolen

16.03.17
Forhåndsvarsel om bortvisning av elev fra skolen, jf. forvaltningsloven § 16

Overskrift: Varsel om mulig bortvisning fra skolen

16.03.17
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Overskrift: Vedtak om spesialpedagogisk hjelp barnehageåret 20"-20"

 

06.09.16
Forhåndsvarsel om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19b og forvaltningsloven § 16

Overskrift:  Ber om samtykke til å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp

 

06.09.16
Informasjon om innmelding i skolen og skoleoppstart

Overskrift: Velkommen til Skedsmoskolen

07.06.16
Innkalling til samtale med de foresatte

Overskrift: Innkalling til samtale

05.09.16
Informasjon om ventetid pga. stor saksmengde

Overskrift:  Ventetid– PP-tjenesten 

05.09.16
Informasjon om ny kontaktperson i kommunen

Overskrift: Dere har fått ny kontaktperson

05.09.16
Brev om at PP-tjenesten avslutter saken

Overskrift: Avsluttet sak PP-tjenesten

02.09.16
Generelt enkeltvedtak

Overskrift: Enkeltvedtak om...for navn

01.02.17
Innvilgelse av særskilt språkopplæring

Overskrift: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - (elevens navn)

01.02.17
Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

Overskrift: Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

01.02.17
Innvilgelse av spesialundervisning

Overskrift: Enkeltvedtak om spesialundervisning

01.02.17
Avslag på spesialundervisning

Overskrift: Avslag på søknad om spesialundervisning - (elevens navn)

01.02.17
Fritak fra nasjonale prøver

Overskrift: Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver

01.02.17


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.