Tekst Overskrift Endret
Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

Overskrift: Vedtak om egenandel for langtidsopphold i sykehjem

02.04.19
Melding om vedtak etterberegning, helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2

Overskrift: Etterberegning av betaling for opphold i institusjon

08.01.19
Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

Overskrift: Inntektsopplysninger for beboer med fast plass i institusjon

08.01.19
Innvilging av TT-kort

Overskrift: Du får TT-kort

01.08.17
Innvilging/avslag på trygghetsalarm

Overskrift: Du får trygghetslarm fra kommunen/Avslag på trygghetsalarm

01.08.17
Innvilging av omsorgslønn

Overskrift: Du får omsorgslønn

01.08.17
Avslag på omsorgslønn

Overskrift: Du får ikke omsorgslønn

01.08.17
Middagslevering fra kommunen til eldre som bor hjemme

Overskrift: Du får tilkjørt middag fra kommunen

01.08.17
Innvilging av IP-koordinator

Overskrift: Du får tilbud om en koordinator/ individuell plan

01.08.17
Innvilging av langtidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om (langtids)plass ved AVDELINGSNAVN på NAVN PÅ INSTITUSJON

01.08.17
Innvilging av korttidsplass på sykehjem

Overskrift: Du får tilbud om kortidsopphold ved AVDELINGSNAVN på NAVN helse- og omsorgssenter

01.08.17
Innvilging av hjemmetjenester

Oversikt: Du får hjelp/bistand/opplæring til handling/renhold

01.08.17
Innvilging av hjemmesykepleie

Overskrift: Du får bistand/veiledning/tilrettelegging hjemme

01.08.17
Innvilging av fritidskontakt for eldre

Overskrift: Du får tilbud om fritidskontakt

01.08.17
Innvilging av opphold på dagsenter for eldre

Overskrift: Velkommen til NAVN PÅ DAGSENTER

01.08.17
Innvilging av tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får tilbud om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

01.08.17
Avslag på tjenesten "brukerstyrt personlig assistanse".

Overskrift: Du får ikke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

31.07.17
Innvilging av avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får tilbud om å komme til NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Avslag på avlastningsopphold på sykehjem

Overskrift: NAVN får ikke kortidsopphold ved NAVN PÅ SYKEHJEM

31.07.17
Informasjon til foreldre/foresatte om bekymringsmelding barnevernsak

Overskrift: Informasjon til foreldre/foresatte

03.01.17
Innhenting av opplysninger fra barnehage i undersøkelsessak barnevern

Overskrift: Innhenting av opplysninger fra barnehage

03.01.17
Vedtak og samtykke til flytting i fosterhjem

Overskrift: Vedtak om flytting i fosterhjem/Samtykke om flytting i fosterhjem

03.01.17
Informasjon om at tid til undersøkelse blir forlenget i barnevernsak

Overskrift: Forlengelse av undersøkelse

03.01.17
Innkalling til første samtale etter mottatt bekymringsmelding

Overskrift: Innkalling til samtale

03.01.17
Innvilgelse av ulike typer helse- og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmesykepleie

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester - Hjemmesykepleie

 

03.01.17
Foreløpig svar etter forvaltningslovens § 11 a (forvaltningsbrev/foreløpig melding)

Overskrift: Søknaden din er mottatt

08.06.16
Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, Heldøgns omsorg

08.06.16
Innvilgelse av lokaliseringsteknologi (GPS) som ledd i helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester, lokaliseringsteknologi (GPS)

08.06.16
Innkalling til kartleggingssamtale ved søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester

Overskrift: Møte med Helse- og velferdskontor [bydel]

26.04.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.