Tekst Overskrift Endret
Oppsigelse av kommunal bolig

Overskrift: Vi har mottatt oppsigelsen av den kommunale boligen

02.04.19
Invitasjon til deg som fyller 75 år

Oversikt: Invitasjon til deg som fyller 75 år 

08.01.19
Informasjon om at husleie for kommunale boliger blir endret

Overskrift: Informasjon om endringer i din husleie fra 1. januar 2016

08.06.16
Vedtak som opphever tidligere fattet vedtak om kommunal utleiebolig

Overskrift: Opphevelse av vedtak om kommunal bolig

03.01.17
Varsel om at vedtak om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

Overskrift: Vedtaket om kommunal utleiebolig kan bli opphevet

03.01.17
Innvilgelse av omsorgslønn til pårørende

Overskrift: Vedtak om helse- og omsorgstjenester Omsorgslønn

 

14.12.16
Oppdragsavtale mellom kommunen og mottaker av omsorgslønn

Overskrift: Oppdragsavtale for omsorgslønn

14.12.16
Vedtak om innvilgelse av ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Vedtak om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Avslag på søknad om ny kommunal utleiebolig, bytte av kommunal utleiebolig eller forlengelse av leieforhold i kommunal utleiebolig

Overskrift: Avslag på søknad om (bytte av/forlengelse av) kommunal utleiebolig

14.12.16
Varsle bruker og institusjon om at tvangsvedtak (tilbakeholdelse i institusjon for rusmiddelavhengige) skal avsluttes.

Overskrift: Tvangsvedtak avsluttes

08.06.16


Fant du ikke det du lette etter? Tekstbasen er i kontinuerlig utvikling, og vil fylles etter hvert som kommuner og fylkeskommuner deler tekster.