Kurs om klarspråk

No image

Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes)kommune kan jobbe med klarspråk?

Kurs i  klart språk

 Våren 2018 arrangeres det kurs følgende steder:

Målgruppe

Kurset passer for deg som ser verdien av klarspråk og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber. På kurset lærer du om hva klarspråk er, hvordan du praktiserer det, og hva som skal til for å komme i gang med klarspråk. Du kan være leder, kommunikasjonsmedarbeider eller fagperson innenfor et bestemt område – det viktigste er at du er motivert for å komme i gang med klarspråk.
 
Kurset veksler mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid individuelt og i grupper. Målet er at det skal resultere i lokale klarspråksprosjekter for kommunene og fylkeskommunene som deltar. Vi ønsker mellom to til fire deltakere fra hver enkelt kommune eller fylkeskommune.

 

Bli en klarspråksressurs i din kommune eller fylkeskommune

KS` storsatsing på klarspråk i kommunesektoren er i gang, og vi begynner med å heve kompetansen gjennom regionale grunnkurs. Over 30 kommuner og fylkeskommuner har allerede vært på kurs. I løpet av kurset skal du bli tryggere på klarspråk som fagfelt og få et bilde av hvordan din (fylkes-)kommune kan organisere et vellykket klarspråksprosjekt. Du blir også kjent med kolleger i andre (fylkes-)kommuner som skal i gang med klarspråksarbeid. Sammen blir dere en del av et nettverk som kan samarbeide og dele erfaringer i det videre klarspråksarbeidet i kommunesektoren.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter