Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående utdanning. De har jobbet med klarspråk siden 2009.

Innvilgelse av særskilt språkopplæring

Overskrift: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - (elevens navn)

Innvilgelse av spesialundervisning

Overskrift: Enkeltvedtak om spesialundervisning

Generelt enkeltvedtak

Overskrift: Enkeltvedtak om...for navn

Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

Overskrift: Avslag på søknad om særskilt språkopplæring

Avslag på spesialundervisning

Overskrift: Avslag på søknad om spesialundervisning - (elevens navn)

Fritak fra nasjonale prøver

Overskrift: Enkeltvedtak om fritak fra nasjonale prøver