Tillatelse til tiltak i byggesak

Overskrift: Tillatelse til tiltak - <type tiltak (eks. garasje, tilbygg ...)>

Mangelbrev byggesøknad

Overskrift: Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden