Blogginnlegg: Mye svada i stillingsannonser

(12.12.2011) Gjesteblogger er Gunnar Krogh-Tonning, hodejeger og karriererådgiver i firmaet Best Consulting Group.
Når det søkes etter folk med erfaring fra komplekse forretningsprosesser, er det ikke alltid like lett å vite hva dette innebærer. Hvorfor ikke uttrykke seg litt enklere?

Klar, ferdig, svada!

(2.12.2011) Sliter du med skrivingen? Strekker ikke ordene til? Nå er det hjelp å få! Med Språkrådets svadagenerator kan du lage fiks ferdige setninger som er fullt på høyde med det beste av statlig prosa.

Ny brosjyre om språk i stillingslysingar

(2.12.2011) Språkrådet har no gjeve ut ein brosjyre om godt språk i statlege stillingsannonsar. Her kan statstilsette og andre få hjelp til å unngå dei vanlegaste språkfeila.

Frukostseminaret «Budskap og byråkrati» 6. desember 2011

(21.11.2011) Difi lanserer boka «Budskap og byråkrati – lærebok i praktisk retorikk» og inviterer til frukostseminar om retorikk, kommunikasjon og klarspråk. Boka er ei lærebok i retorikk for alle byråkratar og tek for seg kva ein kan gjere for å bli betre til å formidle, både skriftleg og munnleg.

Finnes det en kommune?

(11.11.2011!) Finnes det en kommune som har laget retningslinjer for skriving av politiske saksframlegg, eller som har gode eksempler å vise frem? Den kommunen vil vi gjerne høre fra.

Nominer kandidater til klarspråksprisen 2011

(26.10.2011) Vet du om et prisverdig språktiltak? Vi minner om at fristen for å nominere kandidater til statens klarspråkspris går ut 1. november.

Sjå opptak av frukostseminaret 18. oktober

(21.10.2011) Opptaket frå frukostseminaret 18. oktober er no klart, og du kan sjå det på nettet.  

Blogginnlegg: Meningsløsheter

(27.9.2011) Gjesteblogger er Godi Keller, pedagog, forfatter og foredragsholder.
Jeg minnes en personlig øvelse jeg gjorde som barn, en privat barnelek, kan du si. Den gikk ut på at jeg sa et ord igjen og igjen, helt til det ikke lenger hadde noen mening. Du kan prøve selv. Si mange ganger etter hverandre: syltetøy, syltetøy, syltetøy osv. Det er som om lydene etter hvert dekker over innholdet. Og brått sitter du igjen med bare skallet av et ord, med bare en tom frase.

Følg frukostseminaret 6. september direkte på nett

(5.9.2011) På dette frukostseminaret får du konkrete døme på korleis du kan kome i gang med klarspråksarbeid der du jobbar. Sjå opptaket på nett her.

Klarspråksprisen 2011 – på tide å nominere kandidater!

(6.9.2011) Statens klarspråkspris går til et statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, forståelig og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Vet du om et prisverdig språktiltak?

Frokostseminar 6. september: Kom i gang med klarspråk!

(17.8.11) Lurer du på hva klarspråk er? Er du eller skal du i gang med et klarspråksprosjekt? På dette frokostseminaret får du konkrete eksempler på hvordan du kan komme i gang med klarspråksarbeid i din virksomhet.

Ny spalte: Hummer og kanel

(15.7.2011) Svarer du i «hytt og pine» eller «hytt og vær»? Heter det «til dundas» eller «ad undas»? Er «pytt-i-panne» det samme som «pott og panne»? Er du nødvendigvis i godt hold om du er i god behold?

 

Nær 2 millionar til klarspråksarbeid

(27.6.2011) Tildelinga av årets klarspråksmidlar er klar, og 23 verksemder har fått støtte til å starte eller vidareføre arbeidet med å bli endå klarare i kommunikasjonen med innbyggjarane.

Tips oss om tema og foredragshaldarar

(17.6.2011) Veit du om ein knakande god motivator eller ein statstilsett som har klart å innføre gode språkrutinar i verksemda si? Eller er det eit tema du vil vi skal ta opp, til dømes sjangerlære eller prosjektorganisering? Vi i prosjektet «Klart språk i staten» vil gjerne ha innspel til tema og foredragshaldarar til arrangementa og møtestadene våre.

Frokostseminar 15. juni: Klarspråk – en kulturendring?

(23.5.2011) Hvordan sikrer du at klarspråksarbeid får varig virkning? Hvordan påvirke skrivevaner, holdninger og kultur og få virksomheten med på endringene? Kom på frokostseminar 15. juni og møt andre klarspråksentusiaster.

Nordisk klarspråkskonferanse 2011

(20.5.2011) I oktober i år blir den nordiske klarspråkskonferansen arrangert på Island. Temaet for konferansen er juridisk språk.

Dårlege språkvanar sit i fingrane

(11.5.2011) Fylkesmannen i Finnmark har gjennomført ei spørjeundersøking om språkhaldningar og språkvanar blant dei tilsette. Ein av dei spurde peika på at at det kan vere vanskeleg å skrive klart språk når uvanane frå forvaltningsspråket sit i fingrane. Ein annan meinte det er vanskeleg å gjere det tunge språket i lovverket om til formuleringar som folk flest kan forstå.

Forholdsreglene

(24.4.2011) Irriterer du deg over «i forhold til»-viruset, eller kanskje du er angrepet av viruset selv? Fatt mot. Nå kan du ta forholdsregler.

 

Blogginnlegg: Lenger/lengre og ifølge

(1.4.2011) Gjesteblogger er Einar Høgetveit, dommer i Borgarting lagmannsrett.
Jeg takker ydmykt for invitasjonen til å være gjesteblogger på nettstedet til prosjektet «Klart språk i staten». Som dommer tilhører jeg en yrkesgruppe, juristene, som ofte – og dessverre med rette – kritiseres for omstendelig og tungt språk. Min bakgrunn for å si noe vektig om språk er derfor kanskje ikke den beste. Men jeg bruker språket hver dag, og jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av hvordan jeg formulerer meg.

For mye av det enkle kan bli for enkelt

(21.3.2011) Mange bruker likstallene som målestokk når de skal vurdere hvor vanskelig en tekst er. Vi minner om at liksberegneren har sine klare begrensninger.

Blogginnlegg: Bye, bye Olsenbanden

(14.3.2011) Gjesteblogger er Trude Ringheim, journalist i Dagbladet.
Hansen, Olsen, Johansen og Jensen er bare så ut.
Naboen i blokka vår var en beskjeden mann. En dag kunne han stolt fortelle at myndighetene hadde godtatt hans søknad om navnebytte. Andersen ble Tunqvist med q. Deretter benyttet han enhver anledning til å si og skrive sitt nye, lyriske etternavn. Jeg husker at noen uttalte «Tunqvist» fjollete for å demonstrere at slikt navnesnobberi var latterlig. En gang Andersen, alltid Andersen. Jeg tenkte at naboen ble en annen med så vakkert navn.

Statsråden vil ha klarare lovspråk

(7.3.2011) I eit innlegg i Aftenposten 5. mars 2011 skriv statsråd Rigmor Aasrud (FAD) at regjeringa vil satse vidare på klart språk i det offentlege. Statsråden skriv òg at ho vil gjere noko med språket i lover og forskrifter. På dette området kan vi lære mykje av det arbeidet som er gjort i andre land.

Blogginnlegg: Savnet av brevet

(18.2.2011) Gjesteblogger er Kirsti Coward, jurist og tidligere dommer i Høyesterett.
Jeg er nylig blitt 70 år og pensjonist. Tiden kunne være inne til innlegg i Aftenpostens aftennummer om språkets forfall. Undertegnet «Forarget på Fagerborg» kunne jeg skrive om den håpløse orddelingen nå til dags (lamme lår), de manglende kommaene (lite pent hus til salgs), den omfattende og kritikkløse bruken av moteord og -uttrykk (unik, fokus, proaktiv og det går an å ha to tanker i hodet på én gang). Eller den gale uttalen av stasjonsnavnet Borgen på Røatrikken (vi over 70 kaller den ikke T-banen til Østerås).

Blogginnlegg: Snakker du Støre-norsk?

(31.1.2011) Gjesteblogger er Dagbladet-journalist Geir Ramnefjell.
Opplever du at vi har en krevende utfordring?
Det gikk opp for meg mens jeg så på Paradise Hotel på TV3. Deltakerne viste en imponerende evne til å trekke opp det kunstige skillet mellom oppførsel i en vanlig sosial setting og oppførsel i møte med en intervjuer og et kamera.

Blogginnlegg: Jeg er språkforbannet

(11.1.2011) Gjesteblogger er Elin Ørjasæter, E24-kommentator, forfatter og foredragsholder.
Jens Stoltenberg liker å døpe om departementer og direktorater i politiserende retning. Det er usigelig irriterende og vitner om dårlig prinsipiell tenkning. Bondeviks regjering åpnet ballet, med nyordet «Moderniseringsdepartement». Signalet var klart: «Vi er moderne, vi!» Søtt, velment og litt dumt.

Det er ledige plasser på kurset «Klarspråk for ledere» 16. desember

(7.12.2011) Vi har utsatt påmeldingsfristen for kurset «Klarspråk for ledere», som arrangeres i Oslo 16. desember. Den nye fristen er fredag 9. desember. Les mer om kurset og meld deg på her.

Base med administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren

(1.12.2011) Termbasen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) er ei ordliste med 2 000 administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren. Nå kan du også søkje på nynorsk i UHR sin termbase. 

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2012

(16.1.2012) 14. februar 2012 ønsker prosjektet «Klart språk i staten» velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2011.

Verktøy for evaluering av klarspråkstiltak

(14.11.2011) Skal virksomheten din i gang med å evaluere klarspråksarbeidet? Nå tilbyr prosjektet «Klart språk i staten» et nyttig verktøy for evaluering.

Nye klarspråkskurs i november og desember

(2.11.2011) Fikk du ikke deltatt på klarspråkskurs i høst? Nå får du en ny mulighet. Vi setter opp ekstra kurs i november og desember. Informasjon og påmelding her. 

Notattevling i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) – ein idé for andre?

(24.10.2011) Det er tid for tevling i KRD! Dugelege notarskrivarar får no sjansen til å vise korleis eit godt skrive og godt disponert notat ser ut. – Notat er noko vi skriv og les ofte. Om notatet er godt, kan det smitte over på andre tekstar, seier departementsråd Eivind Dale.

Vegvesenet med klarspråksblogg

(3.10.2011) Statens vegvesen har oppretta ein eigen klarspråksblogg for å dele informasjon med andre som driv med  klarspråksarbeid. Vegvesenet opnar for innspel, kommentarar og diskusjon både om klarspråk generelt og det konkrete arbeidet dei gjer.

Frukostseminar 18. oktober: Byråkratspråket – kva skal vi ta tak i, og kva grep kan vi nytte?

(23.9.11) Korleis kan vi kommunisere betre med målgruppene våre? Kva er typiske trekk ved byråkratspråket? Kva er det viktig å tenkje på når ein skal skrive? På dette frukostseminaret får du praktiske råd og tips om klarspråk i praksis.

Klarspråksprisen 2012 – på tide å nominere kandidater!

(12.9.2012) Statens klarspråkspris går til et statsorgan som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, forståelig og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Vet du om et prisverdig språktiltak?

Kommunespråket er for vanskelig

(2.9.2011) Ifølge Aftenposten er tekstene fra Oslo kommune for vanskelige for folk flest. Til og med saksbehandlere har av og til problemer med å forstå hva som står i brevene kommunen sender ut.

Blogginnlegg: I forhold til

(25.7.2011) Gjesteblogger er Gudleiv Forr, journalist i Dagbladet.
Det skjer mye rart med språket, og gamle knarker som jeg, som en gang i den fjerne etterkrigstid lærte det meste av det jeg kan om norsk, må bare resignere når sammensatte ord skrives som på engelsk, i to ord og gjerne med stor forbokstav, eller når informasjons- og reklamebransjens utøvere radbrekker alt som en gang var gyldig norsk.

Arbeidsdepartementet er i gang med klarspråksprosjekt

(30.6.2011) Arbeidsdepartementet har fått støtte fra prosjektet «Klart språk i staten». Midlene er blant annet brukt til en analyse av språket i departementet. Nå er et eget klarspråksprosjekt satt i gang.

Fylkesmannen i Rogaland om språk, omdømme og legitimitet

(19.6.2011) Fylkesmannen i Rogaland har nynorsk som målform. Viljen til å kommunisere er stor, og Fylkesmannen har stor gjennomslagskraft i media, mellom anna gjennom nettstaden sin. Derfor er det særleg viktig at både brev og nyheitssaker på nettet held god språkleg kvalitet. 

Blogginnlegg: Tunge og lette namn

(7.6.2011) Gjestebloggar er Johan Brox, journalist i Klassekampen.
Ein forbløffande stor del av journalistkvardagen min går ut på å ringje ulike departement for å få kommentarar eller fakta frå dei, gjerne sekunda før dødlina. Frå min ståstad er departementa nokså like: Dei har ein travel statsråd, ei ung, tenestevillig infoavdeling og eit knippe statssekretærar ein kan prate med om det verkeleg hastar. Men i det siste har eg merka at det er eit strengt hierarki mellom dei, som kan lesast ut frå sjølve departementsnamnet.

Nytt kurs: Klarspråk for ledere

(23.5.2011) Jobber du som leder og har ansvar for faglig kvalitetssikring av ulike tekster? Hvor ofte kommenterer du også selve språket i tekstene? Og hvor oppdatert er du om klarspråk og skriveregler? Det er helt avgjørende at ikke bare medarbeiderne dine, men også du selv vet hva som er godt språk i staten i dag.

Delta og vinn forholdsvis fjong kopp!

(12.5.2011) I vårens konkurranse ønsker vi høyt fokus i forhold til å finne gode alternativer til moteord, som florerer i offentlige tekster.

Blogginnlegg: Dekknavn for innvidde

(03.05.11) (2.5.2011) Gjesteblogger er Ulf Andenæs, journalist i Aftenposten.
Plutselig begynte norske organisasjoner å operere under dekknavn. Det minket på navn som fortalte hva de drev med. Noen hevder at det begynte da halve Veivesenet skiftet navn til Mesta. Veivesenet kan bebreides for mye, men vi skjønte hva de drev med.

Søk støtte til språkarbeid

(11.4.2011) Også i år får statsorgan høve til å søkje om støtte i form av prosjektmidlar, kurs på arbeidsplassen og/eller fagleg rådgjeving frå prosjektet «Klart språk i staten». Søknadsfristen er 10. mai.

Språkkoordinator viser veg i språkjungelen

(24.3.2011) Universitetet i Bergen (UiB) har mange framandspråklege tilsette og studentar. Får dei informasjon på eit språk dei forstår? Kva hender med det norske språket ved eit universitet som har teke mål av seg til å vere eit internasjonalt synleg forskingsuniversitet? Og kvar står nynorsken? I 2010 oppretta universitetet ei eittårig prosjektstilling for å sørge for at tilsette og studentar får informasjon som dei forstår.

Ny språkprofil i skatteetaten

(16.3.2011) Alle har noko med skatteetaten å gjere, og språket er viktig når skatteetaten skal formidle informasjon om rettar og plikter. Med hjelp frå prosjektet «Klart språk i staten» har skatteetaten no laga ny språkprofil og nye retningslinjer for standardbrev.

Klarspråkskonferansen 10. mars

(11.3.2010) Klarspråkskonferansen «Klar, men aldri ferdig» 10. mars samlet 236 deltakere i Oslo. Blant innlederne var de to statsrådene Rigmor Aasrud og Erik Solheim og arkitekten bak USAs klarspråkslov, Annetta Cheek. Opptakene og presentasjonene fra konferansen ligger nå ute.

Direkteoverføring av klarspråkskonferansen 10. mars

(7.3.11) Følg hele konferansen «Klar, men aldri ferdig» på regjeringens nett-TV. Sendingen begynner 10. mars kl. 9.30.

Klarspråkskonferansen «Klar, men aldri ferdig» 10. mars

(21.2.2011) Må språket i lover og regler være så vanskelig? Hva måtte til for at president Obama skulle signere USAs nye klarspråkslov? Hvordan lykkes vi med å skrive godt og klart? Kom på klarspråkskonferansen 10. mars og få svarene.

Hvordan lykkes med et klarspråksprosjekt i det offentlige?

(17.1.2011) Boka Klar, men aldri ferdig, som Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir ut i dag, beskriver hvordan offentlige virksomheter kan lykkes i arbeidet med å skrive bedre og mer brukervennlig i tekster til publikum. Boka formidler resultater og erfaringer fra de to første årene av arbeidet med prosjektet «Klart språk i staten», som Difi og Språkrådet gjennomfører sammen.