Klarspråk.no er under revisjon

Klarspråk.no er for tida under omlegging. Nettstaden får ny utsjånad og oppdaterte råd over sommaren.

Fram til nye klarspråk.no er på plass, vil det vera noko redusert aktivitet her.

Vil du teste dei nye nettsidene?

For at klarspråk.no skal blir mest mogleg relevant og lett å bruke, treng vi tilbakemeldingar. Send ein e-post til ssb@sprakradet.no dersom du vil vera med på ein brukartest. Vi tek kontakt med dei som er i målgruppene våre, før sommaren.

Vi gler oss til dei nye sidene er på plass!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter