Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(19.1.16) Det florerer ikke av skrivekurs fra det offentlige for det offentlige. Nå tilbyr NTNU et kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din.

No image

Frokostseminar 27. februar: utdeling av klarspråksprisene 2016

(12.1.17) Hvem vinner klarspråksprisene for 2016? I år deles det ut hele fire priser: klarspråksprisen for staten, klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner, temapris og «Årets trekkhund». Kom og finn ut hvem de heldige vinnerne er!

Nordisk konferanse: «Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening»

(11.1.17) Nå kan du melde deg på den nordiske klarspråkskonferansen i København i mai. Til konferansen kommer praktikere og forskere fra hele Norden for å snakke om det offentliges kommunikasjon i digitale kanaler.

Vil du bidra på den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN 2017?

(3.2.2017) Brenner du for klarspråk, informasjonsdesign eller brukervennlighet? Eller alt på én gang? Har du noe å dele om disse emnene? Den internasjonale organisasjonen PLAIN inviterer deg nå til å sende inn forslag til innlegg på konferansen PLAIN 2017, som arrangeres i Graz i Østerrike i september.

No image

Ein av fire strevar med helsespråket

(28.2.17) Kryptisk informasjon frå helsevesenet fører til uvisse, mistydingar og frustrasjon hos pasientane. Men det finst dei som arbeider for eit klarare helsespråk.

No image

Språkrådet lanserer nytt nettkurs i nynorsk

(15.5.17) Velkommen til lanseringsseminar 1. juni på Filmens hus i Oslo!

Ny og klarere forsvarslov trer i kraft 1. juli

(19.6.2017) Den nye forsvarsloven med forskrifter trer i kraft fra 1. juli 2017. Antall paragrafer er kraftig redusert, og språket er forenklet.

No image

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(7.9.2017) Språkrådet vil i 2017 gi stipend til studenter som skriver masteroppgave om språk i helsesektoren. Hvert stipend er på 20 000 kroner, og søknadsfristen er 30. september.

No image

Norge blir vertskap for den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i 2019

(22.9.17) I dag ble det kunngjort at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet sammen har fått det ærefulle oppdraget å arrangere organisasjonen PLAINs tolvte internasjonale klarspråkskonferanse i Oslo i 2019. Nyheten ble kjent under årets PLAIN-konferanse i Graz i Østerrike.

No image

Klarspråksprisen 2017

(4.10.2017) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2017! Fristen for å nominere kandidatar er 1. november.

Ny verktøykasse for språkarbeid

(25.10.2017) KS har lansert ei ny samling verktøy for språkarbeid i kommunar og fylkeskommunar. Samlinga inneheld enkle og praktiske metodar for å vurdere tekstar, spørje innbyggjarane om kva som er vanskeleg, og måle effektar av klarspråksarbeidet.

Lær meir nynorsk i 2017!

(13.1.17) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går deltakarane gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

Følg prisutdelinga på nett

(24.2.2017) Frukostseminaret med utdeling av klarspråksprisane 2016 blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 27. februar, kan du følgje sendinga direkte.

No image

Brenner for språket

(2.2.2017) Uklart språk kan være en sikkerhetsrisiko. Klart språk gir bedre sikkerhet. Brann- og redningsetaten i Oslo tar sikkerhet alvorlig og har laget en røykfri språkprofil som kan bidra til å redde liv og verdier.  

No image

Klarspråksprisane 2016

(27.2.2017) I dag vart heile fire klarspråksprisar delte ut i Oslo: utmerkinga «Årets trekkhund», temaprisen 2016, klarspråksprisen for kommunane og klarspråksprisen for staten.

No image

Frokostseminar: Klarspråksarbeid i næringslivet

(5.5.17) I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen arrangerer Språkrådet et frokostseminar om klarspråksarbeid i næringslivet. Seminaret er allerede fulltegnet, men du kan følge det på nett-tv.

Kommunesektoren får 1,5 millionar kroner til klart språk

(14.6.2017) KS har delt ut til saman 1,5 millionar kroner til 44 kommunar og fylkeskommunar som skal arbeide for å forbetre språket sitt. 

No image

Bruk menneskespråk!

(22.6.17) Statsråd Jan Tore Sanner fikk en klar oppfordring da han inviterte ungdom, pasienter og andre innbyggergrupper til språkverksted: Slutt å skrive så vanskelige tekster! Han oppfordret både staten, fylkene og kommunene til å bruke menneskespråk i stedet.

Språkfagleg hjelp i lovarbeidet

(21.9.17) Prosjektet «Klart lovspråk» lyser no ut to «pakker» med språkfagleg hjelp til departement som skal i gang med lovarbeid. Alle departement kan søkje om å få tildelt ei pakke, og fristen er 1. november 2017.

No image

Skriveverksted med Språkrådet

(2.10.2017) Vil dere skrive klarere tekster og bli bedre til å bruke klarspråksteknikkene? Nå kan dere søke om å få skriveverksted med Språkrådet i 2018. Søknadsfristen er 6. november 2017.

Smittsom sykdom lammer helsespråket

(11.10.2017) Ansatte ved norske sykehus er flinke til å finne diagnoser og behandle sykdom, men vår egen substantivsyke klarer vi ikke å gjøre noe med, skriver kommunikasjonssjefen ved Sykehuset Telemark i en artikkel i Dagens medisin.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(24.11.17) NTNU arrangerer eit kompetansegjevande deltidskurs for deg som vil bli betre til å skrive i jobben. Påmeldingsfristen er 19. januar 2018.