Klarere forsvarsforskrifter

(25.8.2916) Forsvarsdepartementet har sendt ut forslag til tre nye forskrifter. Forslaget omfatter revisjon og sammenslåing av ni forskrifter. Målet er å få et helhetlig regelverk som er enklere, mer tilgjengelig og oppdatert. 

Forskriftene er tilpasset den nye forsvarsloven

Formålet med en revisjon og sammenslåing av forskriftene er å oppdatere regelverket i tråd med den nye forsvarsloven. Den nye forsvarsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2016. Arbeidet med forsvarsloven var en del av prosjektet «Klart lovspråk». Forsvarsloven kan ikke tre i kraft før nye forskrifter er på plass.

Det er viktig for departementet å få til et enklere og mer tilgjengelig regelverk. I departementets forslag er forskriftenes språk og begrepsbruk oppdatert og fornyet. Forskriftene har fått en ny og ryddig struktur, og språket er strammet opp og forenklet, slik at forskriftene skal bli lettere å forstå.

Prosjektarbeid

Departementet startet arbeidet med revisjon av forskriftene høsten 2015. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt internt i Forsvarsdepartement. Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvaret og andre viktige brukere av regelverket har vært involvert i prosjektet.

Høring: Er forskriftene mer brukervennlige?

I høringsbrevet ber Forsvarsdepartementet særlig om innspill på om forskriftene er mer brukervennlige. Er fordelingen av bestemmelsene i de tre forskriftene logisk og hensiktsmessig, og har forskriftene et språk og en struktur som gjør det lett å finne fram i dem?

Fristen for høringsuttalelse er 22. november 2016.

Les om forskriftene og om høringen på Forsvarsdepartementets nettsider. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter