Skal du skrive ei lov eller forskrift på nynorsk?

(22.12.2016) No har Språkrådet publisert ei artikkelsamling om nynorsk lov- og rettsspråk. Utgangspunktet for artiklane er innlegg på eit seminar som vart halde i oktober 2014. Seminaret var eit ledd i arbeidet for godt og klart lovspråk.

Seminar ved Juridisk fakultet om klart språk i forsking og undervisning

(18.11.16) Klart språk skal bli ein del av undervisning, forsking og formidling ved Det juridiske fakultetet ved UiO. No går startskotet for dette arbeidet: Fakultetet arrangerer eit dagsseminar 5. desember.

Klarspråkskurs for statsorganer 2017

(31.10.2016) Ønsker dere hjelp til å forbedre viktige tekster? Språkrådet lyser nå ut inntil ti tilpassede klarspråkskurs for statsorganer. Kursene skal holdes i 2017, og søknadsfristen er 30. november 2016.

No image

Klarspråksprisen 2016

(22.9.16) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2016! Nytt i år er at vi også deler ut ein eigen pris for kommunesektoren. Fristen for å nominere kandidatar er 21. oktober.

Millenialt fokus på emosjonelt forankra purpose

(8.9.2016) Det seier seg sjølv at det ikkje er nok å ville tene pengar. Ein må òg ha eit emosjonelt forankra purpose, altså eit why. I tillegg er det viktig med input og impact, i alle fall om ein i framtida skal ta omsyn til medarbeidarar som er millenials

Klarspråk skal inn i jussutdanningen

(26.8.16) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Universitetet i Oslo undertegnet denne uken en historisk avtale, som skal sikre at klart språk blir integrert i undervisning og forskning ved juridisk fakultet. En viktig milepel i arbeidet for et klarere lovspråk er nådd.

Klarare språk i finansnæringa

(15.8.2016) Kva tyder eigentleg «risikopremie», «levealderjustering» og «hybridpensjon»? Slike ord kan vippe dei fleste av pinnen. Nå vil finansnæringa, med Finans Norge i spissen, gjere det enklare for folk å forstå pensjonsinformasjon og ta informerte val.

Klarspråkskurs for kommunene

(22.6.2016) Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes-)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klarspråk høsten 2016. 

No image

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

(2.6.16) Hvem skriver vi egentlig for i det offentlige? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune nå et gratis kurstilbud, til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Følg frukostseminaret på nettet

(9.5.2016) Frukostseminaret om effektar av klarspråk blir overført på nett. Om du ikkje kan delta på seminaret 11. mai, kan du følgje sendinga direkte.

Ny og klarare forsvarslov

(15.4.2016) Regjeringa legg fram forslag til ei ny lov om verneplikt og teneste i Forsvaret. Fire lover er slegne saman til éi, talet på paragrafar er kraftig redusert, og språket er forenkla.

Frokostseminar 11. mai: Klarspråk gir resultater

(16.3.2016) Klarspråk bidrar til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Kom på frokostseminar 11. mai og hør om hvilke effekter klarspråk har hatt for innbyggerne og virksomhetene.

Ny kommunelov med klarere språk

(11.3.2016) Forslag til ny kommunelov ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars. Lovteksten er grundig gjennomgått, også språklig.

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

Slik skal kommunespråket bli klart

(26.2.2016) KS har no oppretta ei støtteordning for å hjelpe kommunar som vil arbeide med å forbetre språket.

Meld deg på kurset Skriving på jobb: tekstutvikling, kommunikasjon og klarspråk

(19.1.16) Det florerer ikke av skrivekurs fra det offentlige for det offentlige. Nå tilbyr NTNU et kompetansegivende deltidskurs for deg som vil bli bedre til å skrive i jobben din.

Opptak frå frukostseminaret 24. november

(30.11.16) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om klarspråksverktøy? No kan du sjå opptak frå seminaret.

Frokostseminar 24. november: Bli kjent med nettkurset «Den gylne pennen» og andre klarspråksverktøy

(10.11.16) Kom og bli inspirert til å skrive klarere! Difi og Språkrådet inviterer til frokostseminar der du får presentert råd og tips om hvordan du kan ta i bruk det nye nettkurset i klarspråk, «Den gylne pennen». Vi vil også vise andre verktøy som kan hjelpe deg i klarspråksarbeidet, og du kan gi oss tilbakemeldinger på verktøyene og komme med innspill om hva vi bør utvikle videre.

No image

Klarspråksprisen har gjeve oss ny energi

(18.10.16) Fristen for å nominere kandidatar til Klarspråksprisen 2016 er 21. oktober. Fjorårsvinnaren Lotteri- og stiftelsestilsynet seier prisen både var ei anerkjenning av eit målretta arbeid og ei forplikting for framtida.

Penn til tusen

(14.9.16) Nettkurset «Den gylne pennen» har etter tre månader meir enn 1000 registrerte brukarar.

Om språk og makt i fersk klarspråksrapport

(7.9.16) Rapporten fra den siste nordiske klarspråkskonferansen er nå publisert. Gjennom 15 artikler belyser foredragsholderne konferansens tema «fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon» i et overordnet perspektiv. De deler også sine praktiske erfaringer fra klarspråksarbeidet.

Klarere forsvarsforskrifter

(25.8.2916) Forsvarsdepartementet har sendt ut forslag til tre nye forskrifter. Forslaget omfatter revisjon og sammenslåing av ni forskrifter. Målet er å få et helhetlig regelverk som er enklere, mer tilgjengelig og oppdatert. 

Søk om støtte til tekstrevisjon og måling av effektene av klarspråksarbeid

(23.6.16) Difi har opprettet to støtteordninger for arbeidet med klart språk i staten. Alle statlige virksomheter kan søke, og fristen er 19. august 2016.

Ein million kroner til klart språk i kommunesektoren

(17.6.2016) KS har no delt ut totalt ein million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommunar og fylkeskommunar, gjennom ei støtteordning i programmet «Klart språk i kommunesektoren».

Opptak frå frukostseminaret 11. mai

(23.5.2016) Fekk du ikkje med deg frukostseminaret om effektar av klarspråk? No kan du sjå opptaka og presentasjonane på nettet.

Kurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter

(2.5.2016) Difi lyser nå ut dagskurs i å skrive klare og gode lover og forskrifter. Totalt blir det lyst ut 18 slike kurs, og samme statsorgan kan søke om å få tildelt flere kurs. Søknadsfristen er 1. juni 2016.  

Søk om støtte til skriveverksteder for juridiske tekster (lover og forskrifter)

(6.4.2016) Statsorganer kan nå søke om støtte fra prosjektet «Klart lovspråk» til å holde skriveverksteder for juridiske tekster, fortrinnsvis lover og forskrifter. Støtten er på kr 60 000 per virksomhet og skal dekke innleie av språkrådgiver. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for seks statsorganer. Søknadsfristen er 1. juni 2016.

Klarspråk gir resultat

(16.3.2016) Klarspråk er med på å fornye, forenkle og forbetre offentleg sektor og gir resultat både for innbyggjarar, stat og kommune. No har Difi samla ti døme på konkrete effektar av klarspråksarbeid. Døma finn du både på nett og i papirversjon.

Vil du lære mer om skriveverksteder? 

(9.3.2016) Flere statlige virksomheter har stor nytte av skriveverksted som metode. På Difis seminar 31. mars får du vite mer om hvordan denne metoden brukes i arbeidet med å skrive gode og klare juridiske tekster. 

Sjå prisutdelinga på nettet

(2.3.2016) Kven vinn Statens klarspråkspris for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Følg med på nettet i morgon tidleg.

Frukostseminar med utdeling av statens klarspråkspris 2015

(12.2.2016) Kven vinn klarspråksprisen for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Svar får du på frukostseminaret 3. mars.