Klarspråksprisen 2014 til Statens innkrevingssentral

(25.2.15) Statens innkrevingssentral (SI) vinner klarspråksprisen 2014 for sitt langsiktige og grundige klarspråksarbeid gjennom flere år, der de også har involvert brukerne sine på en forbilledlig måte. I alt tre klarspråkspriser ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et seminar i Oslo i dag.

SI har jobbet intensivt med klart og godt språk i fire år og berømmes av juryen for å ikke ha hvilt på sine laurbær: «Når dette statsorganet har fått gode resultater, har det brukt disse resultatene og utviklet seg videre etter tanken ‘Vi er gode, men vi må bli enda bedre’», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Juryen er imponert over måten SI har involvert brukerne i utviklingen av tjenestene sine på, og over hvordan de har lyktes i å ta klarspråk inn i den digitale tida. SI er til stede der folk er, og ser viktigheten av et klart og godt språk uavhengig av kommunikasjonsform.

Statens klarspråkspris deles i år ut for sjette gang, og konkurransen har aldri vært skarpere.

– Det er tydelig at profesjonaliseringen i etatene er kommet lenger, og at klarspråksarbeidet har begynt å sette spor, sier professor Kjell Lars Berge, som leder juryen.

Blant dem som ikke nådde helt til topps i år, vil juryen spesielt trekke fram Helseøkonomiforvaltningen, som har gjort mye godt klarspråksarbeid gjennom mange år.

Her finner du juryens begrunnelse.

Temaprisen 2014 til skatteetaten

Til temaprisen har juryen vurdert ti kandidater som har jobbet spesielt med å informere om en plikt eller rettighet i et godt og brukervennlig språk. Nivået var svært høyt, og vinneren ble skattetaten for arbeidet med skattetrekksmeldinga og innføringa av elektronisk skattekort.

Også temaprisvinneren får ros fra juryen for å ha tatt brukerne sine på alvor. All tekst er testet av en godt sammensatt brukergruppe og grundig evaluert.

– Det er imponerende at hele 92 % av testpersonene har oppfattet den endringen det ble informert om, sier juryleder Berge.

Her finner du juryens begrunnelse.

Årets trekkhund – en hyllest til ildsjelene

Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg ble «Årets trekkhund», en utmerkelse som er ny av året. Den ble opprettet for å hedre ildsjelene i klarspråksarbeidet. Samuelsberg fikk prisen for å ha stått i spissen for klarspråksarbeidet i Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet gjennom flere år. Juryen trekker fram hennes vilje til å dele av sin kunnskap og erfaring både i og utenfor departementsfellesskapet.

Ifølge juryen er Samuelsberg ikke bare en trekkhund, men en klar lederhund som har gått i spissen for klarspråksarbeid i mange år.

Her finner du juryens begrunnelse.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter