Få råd om klarspråksarbeid

(25.5.2013) Skal dere i gang med et klarspråksarbeid og trenger hjelp til å legge opp arbeidet? Ønsker dere å måle effektene av klarspråksarbeidet dere gjør? Vil dere vite hva som kan gjøre tekstene deres bedre? Ta kontakt med oss.

Hånd med penn

Statlige virksomheter kan få råd og hjelp om språkforedringsarbeid (klarspråksarbeid) fra Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Vår hjelp må inngå i en plan for klarspråksarbeid hos dere, og vi kan hjelpe dere med å utforme en plan og gjenomføre tiltak.

 


Difi
tilbyr rådgivning i prosjektarbeid, evalueringer og måling av virkningene av klarspråksarbeid. Difi kan også være samtalepartner og gi råd ved planlegging av et klarspråksprosjekt og underveis i arbeidet.

Språkrådet tilbyr rådgivning om språket i tekster, i begge målformer. Tekstene må være beregnet på et større publikum. Rådgivningen skal være hjelp til selvhjelp og omfatter derfor ikke språkvask og oversettelse.

Både Difi og Språkrådet kan holde inspirasjonsforedrag f.eks. i forbindelse med oppstartsseminarer, ledersamlinger o.l.

Vi vil vurdere hver enkelt henvendelse ut fra relevans, kompetanse og kapasitet. I noen tilfeller vil vi kombinere kompetansen vår for å hjelpe dere best mulig. Dersom vi ikke kan hjelpe dere, kan vi henvise til andre relevante aktører.

Ta kontakt med Anniken Willumsen i Difi eller Margrethe Kvarenes i Språkrådet.

 

Annen relevant informasjon

Difi og Språkrådet tilbyr også ulike klarspråkskurs og nynorskkurs. Her finner du informasjon om kursene våre.

Og her kan du lese om andres språkarbeid og bli inspirert.

Her finner du informasjon om den gamle støtteordningen og rapporteringsmaler for 2012-tildelingen.


(Oppdatert 22.4.2013)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter