Helseforetak lager ordliste over IKT-forkortelser

(12.9.2013) Det regionale helseforetaket Helse nord er klar over at mange ansatte ikke forstår forkortelsene som brukes på IKT-området, og tar saken alvorlig. Nå skal forkortelsene samles i en ordliste og forklares på godt og klart norsk.

(IKT står forresten for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.)

Det er lærlingene i Helse nord IKT som har ansvaret for arbeidet. Sammen med fagpersoner skal de kartlegge hvilke forkortelser som brukes mest i dag, og lage en nettbasert ordliste med gode forklaringer. Ordlista blir tilgjengelig både på intranettet og på Internett. Dermed kan arbeidet også komme andre helseforetak til gode.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter