Evaluering av klarspråksprosjektet: opptak, presentasjon og rapport

(3.12.2013) På eit frukostseminar 29. november 2013 presenterte selskapet ideas2evidence sluttevalueringa av prosjektet «Klart språk i staten». Her finn du ein presentasjon med hovudfunna i evalueringa, opptak frå seminaret og heile sluttevalueringa.

Direkteoverføring av frukostseminaret 29. november

(28.11.2013) Følg heile frukostseminaret om effektane av prosjektet «Klart språk i staten» på nett-TV. Sendinga startar 29. november klokka 08.30.

Ny frist for å nominere kandidatar til klarspråksprisen 2013

(11.11.2013) Statens klarspråkspris går til eit statsorgan som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, forståeleg og brukartilpassa språk i tekstane sine. Veit du om eit prisverdig språkarbeid i staten? Vi har forlenga nominasjonsfristen til  onsdag 13. november.

Klarspråksprisen 2013 – på tide å nominere kandidatar!

(29.10.2013) Statens klarspråkspris går til eit statsorgan som gjer ein ekstraordinær innsats for å bruke eit klart, forståeleg og brukartilpassa språk i tekstane sine. Veit du om eit prisverdig språkarbeid?

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 2. november 2013

(2.10.2013) I 2006, 2008 og 2010 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. Laurdag 2. november 2013 skal vi halde nye prøver.

Betre språk i dommar

(18.9.13) Det finst ikkje mykje materiell som kan gje dommarar råd og rettleiing om korleis dommar skal skrivast. Det skal prosjektet «Klart språk i dommar» gjere noko med.

Stipend til masteroppgåve om klarspråk 2013

(6.9.2013) Er du student og oppteken av korleis det offentlege kommuniserer? Då kan du søkje om stipend til arbeidet med masteroppgåve. Hausten 2013 skal samarbeidet «Klart språk i staten» dele ut stipend til mastergradstudentar som skriv oppgåve om klart og godt språk i det offentlege.

Nordisk klarspråkskonferanse i Helsingfors 21.–22. november

(26.8.2013) Meld deg på nordisk klarspråkskonferanse i Helsingfors, Finland 21. og 22. november og bli oppdatert om aktuell klarspråksforsking og røynsler frå klarspråksarbeid i Norden.

Søk om støtte til skriveverksted om juridiske tekster

(2.7.2013) Prosjektet «Klart lovspråk» gir støtte til skriveverksteder om juridiske tekster i statsorganene.  I skriveverkstedene skal saksbehandlere arbeide sammen med en ekstern språkrådgiver, og formålet er å utvikle bedre juridiske tekster. Alle statsorganer kan søke om støtte. Prosjektet har midler til å dekke verksteder for tre statsorganer.

Lær å skrive bedre lover og forskrifter

(11.6.2013) Statsorganer kan nå søke om å få tildelt kurset «Språk og struktur i regelverk», som holdes internt på arbeidsplassen.

Seminar om klarspråk og lovspråk: Er vi klare nå?

(23.5.2013) Lovtekstene våre er viktige for alle, og de leses av både jurister og enkeltpersoner. Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Mandag 3. juni behandles disse temaene i det femte seminaret i serien Lovlig uklart, om forholdet mellom klarspråk og juss.

Klarspråk internasjonalt

(10.4.2013) Treng du litt inspirasjon? Fagfeltet klarspråk er i rask utvikling internasjonalt, og det vinn tilhengjarar både i det offentlege og i privat næringsliv.

Opptak og presentasjonar frå Klarspråkskonferansen 2013

(8.3.2013) Klarspråkskonferansen 7. mars 2013 vart overført direkte på nett-tv.

Følg Klarspråkskonferansen på nett-tv

(6.3.2013) I morgon brakar det laus med klarspråkskonferanse og prisutdeling. Du kan følgje heile konferansen på nett-tv. 

Seminar: Oversatt og oversett? EU-juss på norsk

(13.2.2013) I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS. Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas?

Kom i målform med Språkrådet!

(22.01.2013) Før jul lyste Språkrådet ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Vi minner om søknadsfristen, som er 1. februar.

Seminar: Når loven støter sammen med språket

(11.2.2013) Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk? Dette er temaene for det fjerde seminaret i rekken Lovlig uklart?

Klarspråk i staten nyttar

(29.11.2013) Klarspråksarbeidet i staten har gitt gode resultat i form av betre og klarare tekstar til innbyggjarane. Men det trengst framleis meir arbeid, viser ein evalueringsrapport om effektane av prosjektet «Klart språk i staten».

Kurs i klarspråk for leiarar

(18.11.2013) Er du leiar med ansvar for fagleg kvalitetssikring av ulike tekstar? Meld deg på skrivekurs i klarspråk for leiarar! Det er framleis ledige plassar på kurset 4. desember.

 

Frokostseminar 29. november: Hva ble effektene av prosjektet «Klart språk i staten», og hvor går veien videre?

(6.11.2013) Har prosjektet «Klart språk i staten» bidratt til å endre holdninger til språket i staten? Har språket i staten blitt klarere og mer forståelig? Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene? Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inviterer til frokostseminar der sluttevalueringen av «Klart språk i staten» legges fram.

Helsevesenet strever med språk

(15.10.2013) På et sykehus er det strenge krav til prosedyrer. Ifølge en artikkel på forskning.no blir løsningen ofte å gjøre stammespråket blant helsepersonell til felles arbeidsspråk. Problemet blir selvfølgelig at de som ikke jobber på sykehuset, også blir mottakere av dette stammespråket.

Velkommen til seminar: Ta klarspråksarbeidet videre!

(24.9.2013) Hva trenger du for å komme videre med klarspråksarbeidet i din virksomhet? Er du nysgjerrig på hva andre virksomheter har fått til, eller har du utfordringer du vil diskutere med andre klarspråkskolleger i forvaltningen? Bli med på seminar 30. oktober!

Helseforetak lager ordliste over IKT-forkortelser

(12.9.2013) Det regionale helseforetaket Helse nord er klar over at mange ansatte ikke forstår forkortelsene som brukes på IKT-området, og tar saken alvorlig. Nå skal forkortelsene samles i en ordliste og forklares på godt og klart norsk.

Språkrådet arrangerer kompetanseprøver for språkkonsulenter 2. november

(5.9.2013) Prøvene holdes i Oslo og blir åpne for alle som har minst ett års språkfaglig høyere utdanning. Det blir mulig å ta både bokmålsprøven og nynorskprøven samme dag.

Frukostseminar 4. september: Kom i gang med klarspråk!

(21.06.12) Her er programmet til frukostseminaret Kom i gang med klarspråk 4. september 2013.

Opptak og presentasjonar frå frukostseminaret 12. juni

(13.6.2013) Frukostseminaret «Forståeleg fagspråk» samla over 200 deltakarar på Litteraturhuset i Oslo 12. juni. No finn du opptak og presentasjonar frå seminaret her på klarspråk.no.

Få råd om klarspråksarbeid

(25.5.2013) Skal dere i gang med et klarspråksarbeid og trenger hjelp til å legge opp arbeidet? Ønsker dere å måle effektene av klarspråksarbeidet dere gjør? Vil dere vite hva som kan gjøre tekstene deres bedre? Ta kontakt med oss.

Frokostseminar: Forståelig fagspråk

(15.5.2013) Fagspråk sikrer presis og effektiv kommunikasjon mellom fagfolk, men kan hemme forståelsen hos andre mottakere. Hvordan kan vi bygge bro mellom lek og lærd? Hvordan arbeider andre i staten med fagspråket? Og hvordan lager vi gode ordforklaringer? På dette frokostseminaret får du mange praktiske råd om fagspråk i klarspråksarbeidet.

Nå kommer klarspråk til kommunesektoren

(12.4.2013) Nå skal også kommuner og fylkeskommuner lære å skrive klart og tydelig. Det statlige prosjektet «Klart språk i staten» skal tilpasses kommunesektoren, sier leder i Guro Hegna Svendsen i kommunikasjonsforeningen Kommunik.

Kronikk: Språket er vår spade

(15.3.2013) Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skriver om vegvesenspråket i avisa Nationen 14. mars. – I en moderne kompetanseorganisasjon er det språket som er vårt viktigste verktøy – det er spaden vår. Bruker vi verktøyet riktig?

Klarspråksprisen 2012 til Statens vegvesen

(7.3.2013) Vinneren av klarspråksprisen 2012 er Statens vegvesen. Vegvesenet er en viktig samfunnsaktør med mange brukergrupper. Etaten har arbeidet systematisk med klarspråk gjennom flere år og har vist imponerende gjennomføringsevne.

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2013

(4.2.2013) Difi og Språkrådet ønsker velkommen til en ny klarspråkskonferanse 7. mars, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut statens klarspråkspris for 2012. Tema for årets konferanse er kulturendring, digitalisering og klarspråk.

Ny rapport om språket i lover og forskrifter

(29.1.2013) Språket i lover og forskrifter er ikkje klart nok. Det er konklusjonen i ein ny rapport som vart lagd fram i dag. Rapporten gjeld ei undersøking som er gjennomført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I rapporten kjem Difi med framlegg om fleire tiltak, mellom anna nye rutinar for å sikre betre språk i regelverk.

Dagens seminar om klarspråk og juss er utsatt

(22.1.2013) Seminaret «Når loven støter sammen med språket» skulle ha gått av stabelen på Litteraturhuset i Oslo i ettermiddag. Dessverre må det utsettes fordi hovedinnleder Hans Petter Graver sitter værfast i Tyskland.

Følg frokostseminaret direkte på nett

(8.6.2012) Frokostseminaret fredag 15. juni blir overført på nett-TV. Følg sendingen her fra kl. 8.30.