Søk støtte til språkarbeid

(1.3.2012) Også i år kan statsorganer søke om faglig rådgivning, klarspråkskurs på arbeidsplassen og/eller økonomisk støtte til språkarbeid gjennom prosjektstøtteordningen fra «Klart språk i staten». Søknadsfristen for årets tildeling er 30. mars.

Målet med støtteordningen er at statsorganer starter eget språkforbedringsarbeid eller styrker allerede igangsatt arbeid.

Det er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som gjennom prosjektet «Klart språk i staten» ønsker å oppmuntre statsorganer til å gjøre en ekstra innsats for å forbedre språket i tekster som brev, skjemaer, nettekster, regelverk.

I år vil prosjektet blant annet prioritere å gi støtte til

  • tiltak som er del av en større satsing på språkforbedring
  • tiltak som bidrar til at språkarbeidet i virksomheten blir et fast, løpende arbeid som får varig virkning
  • tiltak som gjelder språket i lover og forskrifter
  • tiltak som gjelder språket i digitale tjenester
  • tiltak som gjelder godt nynorsk forvaltningsspråk
  • tiltak som dokumenterer effekter av språkforbedring, for eksempel gjennom statusmålinger eller brukertesting
  • ordninger der egne ansatte får opplæring slik at de igjen kan holde klarspråkskurs for andre på arbeidsplassen

Søknadsskjema og retningslinjer for ordningen finner du her.

Samlet for 2009, 2010 og 2011 ble det delt ut nærmere 5 millioner kroner, og dessuten kurs og rådgivning til ulike språkprosjekter i staten. Alle som mottar støtte, må dele erfaringene og produktene sine med andre. Her kan du lese om noen av prosjektene som har fått støtte.

Støtteordningen administreres av prosjektet "Klart språk i staten" ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet. Du finner mer informasjon om prosjektet på www.klarspråk.no.

Kontaktpersoner i Difi:
Ingrid Stranger-Thorsen, ingrid.stranger-thorsen(a)difi.no
Anniken Willumsen, anniken.willumsen(a)difi.no

Kontaktperson i Språkrådet:
Margrethe Kvarenes, margrethe.kvarenes(a)sprakradet.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter