Verktøy for evaluering av klarspråkstiltak

(14.11.2011) Skal virksomheten din i gang med å evaluere klarspråksarbeidet? Nå tilbyr prosjektet «Klart språk i staten» et nyttig verktøy for evaluering.

Mange virksomheter ønsker å sette i gang større eller mindre evalueringer av sine egne klarspråkstiltak. Dette synes vi i prosjektet «Klart språk i staten» er gledelig, for vi trenger mer kunnskap om effektene av det arbeidet vi gjør. For å gjøre arbeidet litt mindre krevende for dere tilbyr vi nå et verktøy – et metodehefte som er utviklet av analyseselskapet ideas2evidence. Heftet er en samling av målemetoder og spørreskjemamoduler.

Les mer om metodeheftet her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter