Base med administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren

(1.12.2011) Termbasen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) er ei ordliste med 2 000 administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren. Nå kan du også søkje på nynorsk i UHR sin termbase. 

Språkkombinasjonane er engelsk–bokmål/bokmål–engelske og engelsk–nynorsk/nynorsk–engelsk.

Basen inneheld setningar i enkle hermeteikn som viser orda i bruk. Kryssreferanser til språktips og andre termar i basen er i doble hermeteikn. Basen har mange brukarvenlege funksjonar, og UHR rår brukarane til å lese søkjetipsa før dei søkjer.

Du finn basen her:

Bokmål: termbase.uhr.no
Nynorsk: termbase.uhr.no/nn/

Her kan du lese meir om basen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter