Fylkesmennene på rett veg

(17.6.10) Fylkesmennene ryddar veg for språket. No er det laga tre dokument som kan danne eit godt grunnlag for vidare språkarbeid i embeta.

Desse dokumenta er rapporten Godt språk hos fylkesmennene, rapport frå spørjeundersøking og tilråding (med tiltaksliste frå fylkesmannsmøtet hausten 2009) og ikkje minst ein språkrettleiar. Rettleiaren inneheld konkrete råd om korleis ein skal skrive til dømes gode brev. Andre statsorgan kan ha mykje å lære av fylkesmennene. 

Rapportane finn du her
Språkrettleiaren for fylkesmennene 2010 finn du her.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter