Reine ord for penga

(26.10.09) Prosjektet Klart språk i staten har i år lyst ut midler og rådgivningsstøtte til språkprosjekter i staten. Støtten skulle gå til statsorganer som forvalter rettigheter og plikter, og som har stor kontaktflate.

Det kom inn solide søknader fra 13 statsorganer, store og små. Til sammen kommuniserer de med nær sagt alle deler av befolkningen. Prosjektgruppen har nå delt ut rundt 2 millioner kroner og flere månedsverk med rådgivningsstøtte.

Etatene skal sørge for at prosjektene er forankret i organets øverste ledelse, og være villige til å dele erfaringer og produkter med andre statsorganer. Støtten skal statsorganene blant annet bruke til å lage mer brukervennlige skjemaer og veiledninger, forbedre standardbrev, arrangere skrivekurs, lage e-læringskurs for ansatte, forbedre språket på nettsider og lage retningslinjer for skriving.

Disse statsorganene har fått støtte:

 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fylkesmannen i Troms
 • Helseøkonomiforvaltningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
 • Nav
 • Skattedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet

I 2010 vil det lyses ut nye midler til språkprosjekter i staten. Mer informasjon kommer på nettsiden på vårparten.

Du kan lese mer om støtteordningen her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter