Hopp til hovedinnhold

Bruk av nynorsk og bokmål i det offentlege

I Noreg har vi to jamstilte skriftspråk: nynorsk og bokmål. Språklova seier korleis offentlege organ skal bruke dei to skriftspråka. Her er dei viktigaste reglane.

Reglane for bruk av nynorsk og bokmål i ulike teksttypar gjeld for

  • statsorgan og fylkeskommunar
  • den administrative delen av verksemda ved universitet og statlege høgskolar, andre statlege skolar, vidaregåande skolar, domstolane, forliksråda og påtalemakta