Hopp til hovedinnhold

§ 5 Samisk

Samiske språk er urfolksspråk i Noreg.

Samiske språk og norsk er likeverdige språk. Dei er jamstilte språk etter sameloven kapittel 3.

Lenke til Lovdata
English version
Om samiske språk