Hopp til hovedinnhold

Råd om godt språkarbeid (mønsterpraksis)

Korleis kan offentlege organ oppfylle krava i språklova? 

Dei åtte tilrådingane nedanfor er baserte på samtalar med verksemder som har lykkast i språkarbeidet. Ved å følge tilrådingane (mønsterpraksisen) legg de grunnlaget for å oppfylle krava i språklova.

Tilrådingane her gjeld for alt språkarbeid. I tillegg finn de sjekklister for nokre av områda som språklova dekker: nynorsk, klart og korrekt språk, norsk teiknspråk, norsk fagspråk og terminologi og språkteknologi på norsk.

Språklova dekker òg samisk, kvensk, romani og romanes. Sjekklister for desse språka kjem seinare.

Lynkurs: mønsterpraksis for språkarbeid 

Tegnspråkversjon

8. Mønsterpraksis og sjekkliste for norsk tegnspråk