Hopp til hovedinnhold

§ 9 Klart språk

Offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa.

Lenke til Lovdata
English version
Om klart språk