Hopp til hovedinnhold

Spør om lov

På disse sidene finner du utdypende svar på ulike spørsmål om tolkning av reglene i språkloven.

Naudvarsel på mobil

Er det lovleg å sende ut naudvarsel berre på bokmål?
Les meir om naudvarsel 

Stillingsutlysning på engelsk

Kan et norsk statsorgan lyse ut stillinger bare på engelsk?
Les mer om stillingsutlysninger på engelsk

Verne og fremme

I språkloven står det at offentlige organ skal ta ansvar for å verne og fremme de nasjonale minoritetsspråkene. Hva betyr det?
Les mer om "verne og fremme"

Flere spørsmål og svar